Üniversitelerde lektörlük nedir, bittabi referans yapabilirim?

OKUTMANLIK NEDİR ?

2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununda “OKUTMANLAR”, eğitimöğretim süresince türlü tedrisat programlarında “ortak mecburi öğüt” olarak belirlenen dersleri okutan yahut uygulayıcı tedrisat elemanı namına tanımlanmıştır.

Okutmanlar, 2547 az Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca haftalık 12 saat ders vermekle yükümlüdür.

Bilindiği amacıyla, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Açacak ve Esas Bilgisayar Teknolojileri dersleri üniversite birinci sınıfta eş zorunlu ibret namına tekmil üniversitelerde okutulmaktadır. Bu kuma zorunlu dersler üniversitelerde “OKUTMANLAR” yoluyla verilmektedir.

ÜNİVERSİTELER HANGİ BRANŞLARDA LEKTÖR ALIMI YAPIYOR ?

1- Türk Dili Okutmanı (Ortak zorunlu Türk Dili dersini çevirmek için Türk Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans yapanlar alınır.)

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Kuma zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini yöneltmek için Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında veya Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Tezli Faziletkâr Lisans yapanlar alınır.)

3-Yabancı Vasıta (İngilizce, Arabi, Frenkçe ve Almanca Okutmanları) (Ortak mecburi ecnebi çevirici yahut tedbir öğrenimi olan okullarda ecnebi araç dersi vermek için ilişik dilin gökçe yazın bölümü mezunları yahut yetişek fakültesi mezunları)

4-Ana Bilgisayar Teknolojileri (Elektronik Beyin ve Tedris Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Erdemli Lisans yapanlar alınır.)

5-Beden Terbiyesi ve Spor (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Tezli Efdal Lisans yapanlar alınır.)

TÜRK DİLİ, TARİH, BİLGİSAYAR VE BEDEN EĞİTİMİ ALANLARINDA OKUTMAN KALKMAK İÇİN ASGARİ ŞERAIT NELERDİR ?

-ALES’ten arz birkaç 70 fakül sahibi oluşmak,

-Yabancı Dil Bilgisi Kırat Tayin Sınavından (YDS) genişlik beş altı 50 benek veya Istimara, Seçilmiş ve Dek Merkezince eşdeğerliği akseptans edilen aynı sınavdan bu fakül muadili ayrımsız puan sahibi tutmak. (Çığır Yüksekokullarında ilan edilen Okutman kadrolarında ecnebi çevirgeç şartı yoktur)

-Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış atilmak.

KAPAT X

YABANCI DİL OKUTMANI GÖRÜNMEK İÇİN ASGARİ KOŞULLAR NELERDİR ?

-ALES’ten yeryüzü bir iki 70 fakül sahibi girmek,

-YÖK vasıtasıyla kabul edilen Merkezi Yabancı Çevirici Sınavından veya eşdeğerliliği kabul edilen bire bir yabancı miftah sınavından sunma az 80 fakül almış görünmek,

-En birkaç lisans mezunu tevessül etmek.

LEKTÖR KADROLARINA NASIL BAŞVURURUM ?

Tam üniversiteler OKUTMAN kadrolarını ihtiyaçlarına göre değişik tarihlerde car edebilirler. Eksiksiz okutman alımları Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığının web sayfasından meydan alan Akademik Grup İlanları menüsünde ve sayfamızda ilan edilmektedir.

Burada üniversitelerin zar ettikleri lektör kadrolarını inceleyerek “İlanda Aranan Özel Şartlar” kısmında belirtilen kriterleri sağlamanız halinde, başvurunuzu ilan metninde tamlanan adreslere mergup belgelerle birlikte yapmanız gerekmektedir.

BAŞVURDUKTAN BILAHARE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR ?

Üniversite eliyle kurulan sınav jürisi; başvurma fail adaylar arasından car edilen kol sayısının on katına kadar adayı, ecnebi komütatör okutmanı kadrolarında (patika yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler da karışma doğmak için) ALES puanının %40’ını ve yabancı kurgu puanının %60’ını, özge okutman alımlarında ise ALES puanının %60’ını ve ecnebi anahtar puanının %40’ı dikkate alınır.

Ön değerlendirme sonuçları üniversitenin kurumsal web sayfasında car edilir. Sınava girecek adaylarda antrparantez tıpkısı yazılmış tebligat yapılmaz. Kurumların yaptığı duyurular bildirim niteliğindedir.

Yabancı vesile okutmanı alımlarında sözlü imtihan yapılır. Diğer lektörlük alımlarında ise hoppadak yazılı yapılır.

nominal sonucunda kıymetlendirme ise aşağıdaki şekilde yapılmaktadır :

ALES (%30) + Lisans Mezuniyet Notu (%10]Giriş Sınavı Notu (%30) + Ecnebi Miftah Puanı (%30)(Ecnebi Açar Okutmanı Alımlarında)

ALES (%30) + Lisans Ikmal Notu (%30]Methal Sınavı Notu (%30) + Yabancı Çevirici Puanı (%10)(Diğer Lektör Alımlarında)

Yukarıda tamlanan oranlara göre yapılacak hesaplamalar sonucunda eğer ki sunu efdal puana eş namzet sizseniz “LEKTÖR” kendisine ilişkin kadroya atanmaya adalet kazanırsınız.

ATANDIKTAN SONRALARI NEFER HAKLARI VE AYLIK HANGI KADAR ?

Okutman maaşları akıbet dönemde yapılan iyileştirmeler sonucunda bunaltıcı düzeyde artmıştır. Geliştirme ödeneği kesim toprak farklılıklar gösterdiğinden maaşlar sayı farkı 4000-5000 TL aralığında değişmektedir. Ayrıca okutmanlar 12 saat üstünde girdiği dersler üzere mülhak ders ücreti almaktadırlar.

OKUTMANLIK HEDEFLEYENLERE TAVSİYELER

Okutmanların vereceği dersler seçme üniversitede zorunlu dersler olduğu için gelişigüzel devir gerekseme artmakta ve üniversiteler ilana çıkmaktadırlar. Özellikle yabancı araç okutmanı ihtiyacı temas üniversitede balaban oranda olmaktadır.

Bu doğrultuda okutmanlık kadrosuna başvurmayı düşünen kişilerin;

1- Türk Dili, Zaman ve başka alanlar üzere mutlak Tezli Faziletli Lisans yapmaları,

2- Ecnebi anahtar okutmanları üzere cemi mezunların ecnebi kurgu puanları belli seviyede faziletli olduğu amacıyla ilgililerin ALES puanlarını faziletli düzeye çıkarmaları,

Bu kadrolara başvurularında kendilerine basit ve evleviyet sağlayacaktır.

Yavuz Hak KAPLAN

Share: