Üniversite, toplumsal hizmet mezunları ortada ayrım yapmamalı!

Bitlis Ermiş Üniversitesi, Içtimai Hizmet mezunları ortada ilanda ayrım yapmamalı!

Bitlis Ermiş Üniversitesi vasıtasıyla 17 Teşrinievvel 2020 günlü Resmi Gazete’de çok sayıda öğretim görevlisi ve asistan kadrosu ilan edilmiştir.

söz konusu ilanı incelediğimizde; Esenlik Hizmetleri Çığır Yüksekokulu Içtimai Bakım ve Danışmanlık Bölümü Toplumsal Hizmetler Programında ilan edilen “Esenlik Bilimleri Fakültesi yahut Esenlik Yüksekokullarının Içtimai Bakım bölümü lisans mezunu tutmak. Sosyal Hizmet alanında tezli faziletli lisans yapmış koyulmak.” şartı aranmaktadır.

Analog şekilde, Esenlik Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Asistan alımında birlikte; “Afiyet Bilimleri Fakültesi veya Keyif Yüksekokullarının Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu tutmak. Sosyal Hizmet alanında tezli faziletli lisans yapıyor kalkmak.” özel şartı meydan almaktadır.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla, farklı fakültelerde olmasına rağmen, bir izlence ismiyle çıkışlı olan kişilerin icap lisansüstü öğrenci alımlarında gerekse akademik ekip ilanlarında kıygın edildiği, bu türden kısıtlamalara revan yükseköğretim kurumları karşı şikayet gelmesi halinde zaruri işlemlerin yapılmasında “duraksama” gösterilmeyeceği rapor edilmişti.

Bu uyarma doğrultusunda değerlendirildiğinde, ülkemizde Sosyal Bakım lisans programları yalnızca Afiyet Bilimleri Fakültesi/Afiyet Yüksekokulları bünyesinde mezun vermemektedir. Halihazırda YÖK Saten verilerini incelediğimizde, Toplumsal Bakım Lisans programları;
-Toplumsal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri,
-Malumat Edebiyat Fakülteleri,
-İnsan ve Cemiyet Bilimleri Fakülteleri,
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,
-Kılgılı Ulum Yüksekokulları,
tutmak amacıyla çokça degaje bir yelpazede açılarak öğrenci yetiştirmektedir.

Bu doğrultuda, Bitlis Muazzez Üniversitesi aracılığıyla ilanda sadece Afiyet Bilimleri Fakültesi/Afiyet Yüksekokulları mezunlarına imkan verilmesi, başka fakülte/yüksekokul bünyesinden mezun olan adaylar gözetiminde kıygınlık yaratmaktadır.

Sonuç adına, Bitlis Ermiş Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulunun konuya dayalı yazısı ve haberde vadi verdiğimiz açıklamaları dikkate almak aracılığıyla, ilanda düzlük alan fakülte sınırlandırmasını kaldırmasının makul olacağını değerlendiriyoruz.

Share: