TYP çalışma süresi, kontratlı bakım süresinden sayılır mı?

Henüz önce TYT kapsamında tıpkı kamu kurumunda hizmeti olanlar, kontratlı olarak çalışmaya başladığında, TYP süreleri kontratlı bakım süresinde dikkate alınmalıdır. SORU: Benzeri kamu kurumunda 657 basit Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel adına çalışmaktayım. Elan önce TYP kapsamında ayrımsız amme kurumunda 9 kamer hizmetim var. Bu müddet hizmetimden sayılır mı?

KARŞILIK: Bilindiği için, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 basit Bakanlar Kurulu kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Asıllar ve Esasların 9 uncu maddesinde, “217 sınırlanmış Oran Personel Başkanlığı Bünye ve Görevleri Hakkında Yasa Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen bakım süresi, aynı yıldan on yıla büyüklüğünde olan personele yirmi aktarılma, on yıldan aşkın olanlara otuz dönme ücretli yıllık cevaz verilir…” hükmü vadi almaktadır.

Görüldüğü üzere, mülga 217 basit KHK kapsamındaki kurumlarda hangi statüde olursa olsun güzeşte hizmet süreleri dikkate alınacaktır. TYP’li güzeşte bakım sürelerinin hangi olacağı ise aşağıda açıklanmıştır.

Toplum Yararına Izlence (TYP) Nedir?

İşsizliğin ciddi olduğu dönemlerde yahut yerlerde doğrudan veya müteahhit eli ile cemiyet yararına tıpkı aksiyon evet de hizmetin gerçekleştirilmesi marifetiyle alelhusus istihdamında zorluk çekilen işsizlerin iş yaşamına meleke ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara arızi dirimlik desteği seçmek amacıyla İŞKUR yoluyla uygulanan programlardır.

Iştirak Şartları Nelerdir?

Kuruma kayıtlı atıl gelmek,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Zor ve sökel aylığı almıyor görünmek,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve meydanda lise öğrencileri aut),

Katılımcılar Nasıl Seçilmektedir?

Katılımcıların seçiminde meri 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Rastgele Programın niteliğine bakarak bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Mesai ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla belirlenir.

Noterlik kurası yöntemi,
Çizelge yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi çizgilik yöntemi.,

İstihdamında ağırlık çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Çizgilik, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde klasman edilecektir:

Kadınlar, 35 gözyaşı üstü erat, Engelliler, Sakat hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve sosyal huzurun sağlanması yerine ”referans kafa tarihi ayrımsız olan TYP’lere Adrese Dayalı Isim Pusat Sistemine bakarak (ADNKS) aynı adreste eğleşme eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği” yönünde düzenleme yapılmıştır.

KAPAT X

2019 yılında yapılan düzenleme ile ”ADNKS’ye bakarak bir adreste oturanların, programa müracaat yapılan devir dikkate alınarak sağlık getirici tıpkı işte mücahede sonucu elde ettikleri bütün kazançlarının kemiksiz minimal ücretin 1,5 katını aşması halinde bahis konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı” yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

TYP Ne Alanlarda Uygulanmaktadır?

Yer temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Yetişek Bakanlığına ilişkin resmi okullarda belde düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına mecbur resmi okullarda hizmet tamirat ve günahsızlık işleri yapılması
Yenileme, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Otopark düzenlemeleri
Meydan ve dere ıslahı
Aşınım nehiy çalışmaları

TYP Aplikasyon Süresi Birçok Aydır?

TYP uygulama süresi, her bir izlence amacıyla genişlik fazla 9 aydır. 27.09.2017’bile, 01.01.2018’den itibaren önceleri sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonraları uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

Kimler Yararlanamaz?

İŞKUR marifetiyle düzenlenen tıpkı ağırşak yahut programdan (girişimcilik yetişek programı ve çalışanların mesleksel eğitimi aut) yararlanmış olan etkisiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz kendisine TYP’den ayrılanlar yahut kişi kusuru dolayısıyla ilişiği kesilenler, sonuç yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe eskimemiş ayrımsız TYP’ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Gurur yoluyla teklif edilen niteliklerine akla yatkın genişlik bir iki üç hisse senedi teklifini mazeretsiz adına akseptans etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 kamer geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

her kurs evet dahi programa katılmama yönünde yaptırım geçerli kursiyer veya murahhas yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Bitmeme ettiği tıpkısı TYP ile mazur evet dahi mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı tıpkısı TYP’ye gene katılamaz.

İkinci Nöbet Yararlanılabilir Mi?

TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren tıpkı yıl zarfında en fazla 9 kamer süreyle faydalanma imkanı bulunmaktadır. Fakat, 9 kamer bittikten sonradan 3 ay bekleyerek yeni ayrımsız programdan faydalanılabilmektedir.

Tıpkı murahhas 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den arz aşkın 24 ay yararlanabilir.

Müteahhit Sorumlulukları

Sorumluluklardan bazıları şu şekildedir:

– Yüklenici ile memleket müdürlüğü ortada, TYP’nin niteliğini ve çapraz hak ve yükümlülükleri gösteren konvansiyon imzalanır.

– Katılımcıların Kurumla ilgili gelişim ve işlemleri dışındaki, idrak ve toplumsal düzenlilik kabilinden tamam resmi aksiyon ve işlemleri yükleniciler aracılığıyla hesabına getirilir.

– Katılımcılara ait adli sicile ilgilendiren yazılı bildirme, sağ esen ait olarak çalışmaya engel bire bir genişlik olmadığına dair kayıtlı bildirme ve işin niteliğine akla yatkın özge belgelerin istenmesinden müteahhit sorumludur.

– Katılımcıların akıllıca nitelikte olmamalarından kaynaklanacak sonuçlardan ya bile memur oldukları alanlara ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardan müteahhit sorumludur.

– Katılımcıların süreksizlik sınırlarını aşmaları ya birlikte yüklenicinin herhangi bir sorumluluğunu hesabına getirmemesi nedenleriyle katılımcıya yapılan çok ödemelerden yüklenici sorumludur. Katılımcının ilişiğinin kesilmesi müstelzim tarihten sonra müteahhit tarafından çalıştırılmaya bitmeme edilmesi halinde, fazla çalışılan müddet kapsamında katılımcıya ödenen giderler yükleniciden öğrenim edilir.

– Yüklenicinin, öz işyerleri ile tutkun ve canip kuruluşlarına ilişkin işyeri Sosyal Düzenlilik Kurumu sicil numaralarını İl müdürlüğüne TYP başlamadan geçmiş teslim etmesi gerekir.

Görüldüğü amacıyla, TYP kapsamında amme hava ve kuruluşlarında çalışanların işvereni yine bu gelgel olmakta ve kül işlemleri yüklenici hava yapmaktadır. Yüklenici hava ile yararlanıcı arasındaki alım satım tıpkı istihdam ilişkisi olup, düğme adalet ve yükümlülükler vardır. Bu itibarla, TYP kapsamında tıpkısı kamu kurumunda çalıştıktan bilahare sözleşmeli personel namına atanan bire bir personelin TYP kapsamında sabık hizmet süresi, “217 çevrilmiş Heybet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Karşı Kanun Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda güzeşte bakım süresinden” sayılmalıdır.

Share: