23 yıl hizmeti olan esenlik personeli bire bir defaya galiba istediği ile atanır mı?

23 yıl müteharrik afiyet personeli bire bir defaya belli istediği ile atanır mı?

23 sene müteharrik keyif personeli bire bir defaya muhtemelen istediği ile atanır mı?

Istifham: Merhabalar ben Esenlik Bakanlığında 30. yılımı çalışıyorum. Çocuğum …lise kazandı. Devlet memurlarında 23 yılını dolduran kişilerin tıpkı defaya mahsus istediği ile nasıp hakkı olduğunu öğrendim. Bu vukuf makul mu? Eğitim durumundan istediğim tayin dilekçeme ret cevabı gelmişti, bilgelik verirseniz çokça sevinirim şimdiden teşekkürler

Yanıt: Afiyet Bakanlığı Nasıp Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31. maddesinde düzentileme süresine mecbur düz değişikliği şu şekilde açıklanmıştır;

(1) PDC’nin akla yatkın olması halinde;

a) 6 ncı hizmet bölgesinde akıbet atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 sene fariza yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,

2) 3 yıl fariza yapanlar 4 üncü bakım bölgesinin,

3) 4 sene görev yapanlar 3 üncü bakım bölgesinin,

4) 6 sene görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

5) 8 sene görev yapanlar 1 inci bakım bölgesinin,

b) 5 inci hizmet bölgesinde sonuç atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 sene fariza yapanlar 4 üncü bakım bölgesinin,

2) 5 yıl fariza yapanlar 3 üncü bakım bölgesinin,

3) 7 yıl fariza yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

KAPAT X

4) 9 yıl fariza yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

C ve D bakım grubu illerine bakım puanı ve döneme sınırlanmış kalmaksızın atanabilirler. Fakat yukarıdaki bakım bölgelerinde belirlenen süreden bire bir sene çok müddet ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere bile atanabilirler.

(2) 5 ve 6 ncı bakım bölgesine Celal hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanarak 5 ve 6 ncı bakım bölgesinde Azamet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış kalkışmak ve genişlik bir iki iki yıl süre ile görev yapmış atılmak amacıyla 4, 5 ve 6 ncı bakım bölgesine nasıp taleplerinde yukarıda belirlenen süre şartları aranmaz.

(3) 6 ncı bakım bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve kontratlı adına geçirilen süreler ile maaşsız yahut ücretsiz mezun kendisine geçirilen süreler, düzentileme süresinden sayılmaz. 6 ncı hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sayılır.

Yorum: Sağlık Bakanlığı Atama ve Meydan değişikliği Yönetmeliğinde 5.ve 6. hizmet bölgesinde çalışanlar üzere yönetmelikte tamlanan sürelerde çalışılması yerinde, bakım puanı ve döneme bağlı kalmaksızın C ve D hizmet grubu illerine atanabilirler. Bu süreler 6. hizmet bölgesi amacıyla sunma aşkın 8 yıl, 5.bakım bölgesi üzere en fazla 9 yıldır. Belirlenen süreden aynı yıl çok müddet ile görev yapanlar A ve B bakım grubu illere birlikte atanabilirler. Afiyet Bakanlığı atama ve ünsüz göçüşmesi yönetmeliğinde 23 yılını dolduran kişilerin tıpkı defaya mahsus istediği ile nasıp hakkı verilmemiştir. 30 yıllık Hizmet puanınızla Herhangi Bir yılın Karı, Haziran ve Ilkgüz aylarında İsteğe Merbut İller Arası Yer Değiştirme Yoluyla Atanma Kurasına başvurabilirsiniz.

Share: