Afiyet Bakanlığı, alt mıntıka tayin talebini reddetti

Şan değişikliği sınavı ile atanan esenlik personelinin, Tayin ve Aktarım Yönetmeliğinin 26.maddesi uyarınca alt toprak tayini talebini, Keyif Bakanlığı reddetti.

Esenlik Bakanlığı Nasıp ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30. maddesinde; “Bu Talimatname hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki sene çalışmadıkça bambaşka tıpkı yere atanma talebinde bulunamaz. Fakat atanma talepleri 16. maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20, 21 ve 26. maddeler kapsamında ise çalışarak iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz. ” denilmektedir.

Titr değişikliği sınav duyurusu metninin 15.maddesinde; “Şan Değişikliği sınavı sonucunda atananlar vesile halleri aut, atandıkları yerlerde yer bir iki iki sene süre ile fiilen fariza yapmadıkça atama talebinde bulunamayacaktır ” denilmektedir.

Benzeri yönetmeliğin 26.maddesinde; “İlgililerin talebi halinde tıpkısı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D bakım grubu illere ve ast hizmet bölgelerinin bilcümle bakım grubundaki illere; ayrımsız hizmet bölgesinin B bakım grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve madun bakım bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; bire bir bakım bölgesinin C hizmet grubu illerden D bakım grubu illere ve ast bakım bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D bakım grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere PDC’nin akla yatkın olması durumunda seçkin ahit tayin yapılabilir.” denilmektedir.

İlgili yönetmeliklere göre; alt kesim tayininde 2 yıl şartı aranmamaktadır ve PDC nin uygun olması yerinde her antlaşma tayin istenebilir. Fakat Yönetmeliklere rağmen ilgili sınav duyurusu zar metninin gerekçe gösterilmesi, ilan metninin yönetmeliğe akla yatkın yerine hazırlanmadığı ve normlar arası hiyerarşiye uygun olmadığı düşünülmektedir.

Keyif Bakanlığından Gelen Ret Cevabı

Share: