Tezli erdemli lisans, sınama hesabına geçecek

YÖK, tezli yüksek lisansın iyicene sanatlar hariç başka bölümlere öğretim elemanı alımlarında 5 sene deneme namına değerlendirilebileceğine karar verdi.

YÖK, Mart ayında aldığı kararla, tezli efdal lisansın güzelce sanatlarda 2 yıl, değişik bölümlerde ise 5 yıl deneyim yerine sayılması gerektiğine karar verdi.

Tezsiz faziletkâr lisansın ise lisans sonrası sınama olarak kabul edilmemesine değişmeyen verdi.

İŞTE YÖK’ÜN KARARI

Tedris Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalara Dayalı Usul ve Esaslar Için Yönetmelik’in Hususi şartlar antetli 7. maddesinde ise şu hükümler saha almaktadır:

Özellik 7
(1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek amacıyla yeryüzü az lisans mezunu kalkmak ve ilana önceki referans tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış girmek gerekir.
(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta eksperlik ve tıpta yan eğin eksperlik eğitimi yapmakta olan hekim yahut eksper tabip araştırma görevlileri, eksperlik eğitimlerini tamamladıklarında Afiyet Bakanlığına, uzman olduklarının bildirildiği tarihten ahir önce Celal Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının, kurumlarına tebliğ edildiği tarihe büyüklüğünde kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin araştırma görevlisi namına fariza yapmaya devam ederler.
(3) Öğretim Yardımcısı kadrosuna referans amacıyla aranacak hususi şerait şunlardır:
a) Lisans düzeyinde yetişek yapılan birimlere (rektörlüğe ilişkin bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında sunu bir iki tezli erdemli lisans mezunu kalkmak veya lisans mezunu atılmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında arz birkaç ilkokul sene deneyimli tevessül etmek,
b) Fena Hâlde Sanatlar Fakülteleri, Yetişek Fakültelerinin Iyice Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim yardımcısı adaylarında genişlik birkaç tezli erdemli lisans mezunu atılmak veya lisans mezunu almak ve belgelendirmek kaydıyla alanında sunma az iki sene tecrübeli kalkmak.
(4) Okutman kadrosuna referans üzere aranacak hususi koşullar şunlardır:
a) Yabancı dil okutmanları hariç atılmak amacıyla lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe sadık bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en bir iki tezli faziletli lisans mezunu oluşmak,
b) Ecnebi vesile okutmanı başvurularında, zar edilen ecnebi dilde Yükseköğretim Yerleşmiş vasıtasıyla akseptans edilen merkezi ecnebi anahtar sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen tıpkısı sınavdan bu puan muadili tıpkısı puana sahip olmak.
(5) Eksper ve yetişek-talim planlamacısı kadrosuna başvurabilmek üzere arz az tezli erdemli lisans mezunu tutmak veya lisans mezunu girmek ve belgelendirmek kaydıyla alanında en bir iki iki sene deneyimli koyulmak gerekir.
(6) Açkı kadrosuna başvuru üzere aranacak hususi şartlar şunlardır:
a) Genişlik bir iki tezli yüksek lisans mezunu koyulmak yahut lisans mezunu kalkışmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında bildirme birkaç iki yıl görmüş geçirmiş başlamak,
b) Yükseköğretim Yerleşmiş marifetiyle akseptans edilen merkezi yabancı araç sınavından bildirme beş altı tıpkı dilde 80 fakül yahut eşdeğerliği kabul edilen bire bir sınavdan bu benek muadili ayrımsız puan almış atılmak.

Share: