Teknik personelin canip ödemesi şüphesiz belirlenir?

Maharet Hizmetler Sınıfına karışma kadrolarda bindirim puanları açısından bakım süresinin 5 yıla büyüklüğünde olması ile 5 yıldan aşkın hizmeti beyninde fark bulunmaktadır. Bakım süresinin “öz ruh dallarında” önceki olmasının zorunludur. Soru: 2016 Ağustos ayından beri ün sınavı ile Matematikçi kadrosuna atanmış bulunmaktayım. Sizin mahiye hesaplamanız ile kurumun hesapladığı maaş arasında ayırt var ve 5 yıldan beri on paralık değişmedi. Şöyleki;
Memurlar.net taraf ifa aylığını 2175 adına hesaplıyorsunuz. (114.35 ?)
Alım canip ifa aylığını 1750 olarak hesaplıyor.(92.01 ?)
Hangisi akıllıca anlamadım. Havari olursanız sevinirim.

Yanıt: Öncelikle aylık robotu uygulamamızın daima güncellendiğini, hem ferdî kullanıcılara hem birlikte kurumlara iri ayrımsız palas sağladığını tavzih etmek isteriz. Haddinden Fazla sayıda ifa unsurundan oluşan ve hesaplaması eksperlik müstelzim mahiye hesabının uygulama ile beş altı dümdüz adımda kılgı ve akıllıca tıpkısı şekilde hesabı mümkün bulunmaktadır. Maaş unsurlarının sayısının çok olması birlikte zata mahsus çokça aşkın değişkeni üstelik içermesi cihetiyle değme memurun maaşının yüzdelik beniz kesinlikte hesaplanması mümkün olamamaktadır. Bu kapsam uygulamanın eksikliğinden değil, zata mahsus durumların yekpare namına öngörülememesinden kaynaklanmaktadır.

Azamet memurlarına ödenen aylık unsurları beyninde saha alan ve yan ödeme namına bilinen remiks puanları 657 çevrilmiş Kanunun 152. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şevket Memurlarına Ödenecek Bindirim ve Tazminatlara İlişkin Karar’da düzenlenmiştir. Karara ekli I Çevrilmiş Cetvelin (B) Beceri Hizmetler Bölümünde düz düzlük iş güçlüğü ve temininde tartı zammı puanlarından yakalamak için Beceri Hizmetler Sınıfına karışma kadrolarda çıkmak zorunludur. Ancak, beceri personel için değişik bakım sınıflarından ayrımlı aynı uygulamaya gidilerek zam puanları unvan ve/yahut kademe yerine unvan ve hizmet süresi dikkate alınarak belirlenmiştir. Bakım süresi bakımından 5 yıla kadar hizmeti olanlar ile 5 yıldan çok hizmeti olanların puanları farklılaştırılmıştır. Asıl koskocaman bekçi ise bu bakım süresinin “özlük ihtisas dallarında” eski olmasının mecburi tutulmasıdır. Bölümün 1 numaralı Not’unda özlük duygu dallarındaki bakım süresinin belirlenmesinde ustalık hizmetler sınıfında geçirilen sürelerin asıl alınacağı ifade edilmektedir.

Bu durumda Teknik Hizmetler bölümündeki remiks puanlarından yararlanmak amacıyla bütün memuriyet süresi değil, maharet hizmetler sınıfında sabık bakım süresi dikkate alınacaktır. Bu ise memuriyete beceri hizmetler sınıfında başlayanlar bakımından ülkü oluşturmamakla birlikte ayrıksı hizmet sınıflarından şöhret değişikliği yoluyla geçenler üzere dikkate alınması gereken özel tıpkısı durumdur.

Mahiye hesaplama robotu memuriyete atanma tarihi ve halihazırdaki unvana bakarak hizmet süresini hesapladığından, derslik değiştirerek maharet hizmetler sınıfına atanan memurların remiks puanlarında ayrımlılık oluşabilmektedir. Örneğin 2010 yılında GİH sınıfında memuriyete atanan ve 2018 yılında ün değişikliği sınavı ile beceri hizmetler sınıfında riyaziyeci kadrosuna atanan işyar ile 2010 yılında tekniker kadrosuna 2018 yılında ise matematikçi kadrosuna atanan memurun taraf ödemeleri ayrımlı olacaktır. İlkinde ustalık hizmetler sınıfında 5 yıl hizmeti olmadığı için toplam canip ifa puanı toplamı 1750, ikincisinde ise teknik hizmetler sınıfında 5 yılını doldurduğu amacıyla yan ödeme puanı toplamı 2175 adına hesaplanacaktır. Oysa değme ikisinin birlikte toplanmış memuriyet kıdemi aynıdır.

Sonuç yerine, hep memurluk kıdemi 5 yıldan çok olmakla gelişigüzel sonra beceri hizmetler sınıfında bire bir kadroya atanan ve bu kadroda 5 yılını doldurmayan memurların yan ödemeleri Cetvelde yer kayran “5 yıldan birkaç hizmeti olanlar” üzere muayyen puanlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bu durumda matematikçi kadrosunda 5 yılını tamamlamamış bire bir memurun iş güçlüğü zammı puanı 775, temininde sorumluluk zammı puanı ise 975 kendisine hesaplanacaktır. Altıncı yıldan itibaren ise bu puanlar sırasıyla 775 ve 1400 olacaktır. Mahiye hesaplama robotunda bu kök detaylara inilmesinin hem programın kullanımını zorlaştıracağını, hem dahi amacını aşacağını değerlendirmekteyiz.

Share: