Tabir kayran esenlik personelinin, başarım ödemesi kesilir mi?

Keyif Bakanlığına Tutkun Afiyet Tesislerinde Vazifeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğine bakarak personele esenlik tesisine fiilen katkı sağladığı sürece ilişik ödeme verilebilmektedir.

SORU: Yavuz günler. Kestirmece (biri özel yedisi amme kalkmak için ) 8 yıldır hemşirelik mesleğimi icra etmekteyim. Temmuz ayı sonu fiktif ile iveğen promyelositik kan kanseri tanısı ile hastane yatışım yapıldı. 21 dolaşma hastanede yattıktan sonraları 3 kamer divane şekilde taburcu oldum. Aleniyet meydanlık sayrılarevi yatışlarım devam ediyor. Sorumluluk şu; bu süre ortamında ne derece performanstan faydalanırım yahut faydalanır mıyım?

KARŞILIK: 4 Mart 2020 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Esenlik Bakanlığına Tutkun Keyif Tesislerinde Işyar Personele Munzam Ifa Yapılmasına Dayalı Yönetmeliğinin 5.maddesi mucibince; Mülhak ifa, personele sağlık tesisine çalışarak katkı sağladığı sürece verilebilmektedir. Eklenmiş ödeme hesaplamalarında şöhret katsayısı, vahit katsayısı, çalışılan sağlık tesisi puanının beraberinde yer eke etkilerden biri bile Iş İçi Çalışılan Gündür. İlgili yönetmelikte; Mesai içi çalışılmayan eyyam: Resmi tatil günleri, posta izinleri ile görevi sırasında yahut görevinden ortalık Bakanlıkça zar edilmiş geçici ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını keyif raporuyla belgelendirmesi ve başhekimin onaylaması halinde kullandıkları çor izin süreleri hariç kalkmak için mecmu çalışılmayan günleri,” müstahkem olup bu süreler mesai içi çalışılan günlerden sayılmaktadır.

Bu durumda; Hastalığınızın sebebi, fariza sırasında yahut görevinizden kaynaklı bire bir ebat olmadığını fikren kaçık olduğunuz bu proses, ilgili yönetmeliğe bakarak; mesai içi mesai süresinden sayılmadığından etraf, melfuf ödemeden (başarım) yararlanamayacağınız değerlendirilmiştir.

Share: