Ayrımlı bölümlerden mezun olan bir unvanlı personel becayiş yapabilir mi?

Sözleşmeli personel bakımından, becayiş fayrap etmek talip personelin fariza yaptığı yerde fiilen bir sene çalışmış olması, benzeri unvana ehil olması, 4 Sayılı Cetvelde bir ün olsa dahi hizmete alınmada ayrımlı öğrenim şartı öngörülmüş ise (ekincilik mühendisi, gıda mühendisi üzere) tahsil durumlarının de aynı olması gerektiğini, bire bir kıdeme sahip olma koşulu getirilemeyeceğini, bütün koşullar sağlansa de talebin gerçekleşmesinin sözleşmeli personel üzere kurumun takdirine, memurin bakımından atamaya izinli amirin onayına tutkun olduğunu vurgulamak isteriz. Soru: Becayiş için mevzuatta aynı kurumda görev işleyen ve bir sınıf ve nitelikte olanların öz aralarında becayiş yapabileceği anlatım edilmiştir. Evet bir kurumda görev işleyen 4B kültür mühendisi ile 4B besin mühendisi ya üstelik 4A maliye mezunu işyar ile 4A iktisat mezunu işyar kendi aralarında becayiş yapabiliyor mu?

Yanıt: Çıktı becayiş yerine tanıdık memurların kopça saha değiştirmesi ile ait adına Azamet Memurları Kanununun 73.maddesinde, “Ayrımsız Kurumun başka ayrıksı yerlerde mevcut benzeri sınıftaki memurları, karşılıklı namına ünsüz göçüşmesi kanalıyla atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya çıkışlı amirlerince makul bulunmasına bağlıdır.” denilmektedir.

Yön hükmüne göre memurların paçarız kayran değiştirebilmesi için memurların değme ikisinin bile tıpkısı kurumda çalışıyor olması, herhangi bir iki memurun dahi bir bakım sınıfında olması, herhangi bir iki memurun dahi karşılıklı düz değişikliği için talepte bulunması ve bu taleplerin atamaya izinli bey aracılığıyla kabul edilmesi gerekmektedir. Memurin itibarıyla aynı unvanda bulunma şartı aranmamaktadır. Buna göre öğrenim durumu hangi olursa olsun bir bakım sınıfında mevcut olmak kaydıyla farklı unvandaki memurlar birlikte kopça düz değiştirebilecektir.

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilişik 3. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde ise, “Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, tıpkısı şöhret ve bakım niteliklerini taşıyan sözleşmeli personelin gurur içi kopça yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen yeryüzü bir iki benzeri sene çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.” hükmü vadi almaktadır.

Bu hükme bakarak sözleşmeli personelin kurum için kopça kayran değişikliği yapılabilmesi üzere seçkin iki personelin bile benzeri şöhret ve hizmet niteliklerini taşıyan olması ve fariza yaptığı yerde fiilen bildirme birkaç bire bir yıl say şartı bulunmaktadır. Şerait sağlansa üstelik kurumun bu talepleri makul görmesi gereklidir. Burada “tıpkısı bakım niteliklerine taşıyan olma” kriterinin tartışılması gereklidir. Esaslara fena 4 Sayılı Kontratlı Personel Hava Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvelde gelişigüzel mevki unvanı için boyut belirlemesi yapılmıştır. Bu Cetvele bakarak aynı unvandaki sözleşmeli personel bire bir bakım niteliklerine taşıyan kabul edilecek midir? Veya unvanları mühendis olmasına rağmen branşları değişik olan personel ayrımsız bakım niteliğine sahip midir? Sair taraftan, barışma ücretleri unvan ve mesleki kıdeme göre belirlendiğinden, tıpkı bakım niteliklerine haiz olmak amacıyla san beraberinde tıpkısı mesleki kıdeme iyesi olmak da muktezi midir?

Görüleceği için memurlar itibarıyla karşılıklı metatez streç ve uygulanabilir şekilde kurgulanmışken, sözleşmeli personel amacıyla henüz ev bir düzlük bırakılmıştır. Kopça saha fark etmek isteyen kontratlı personelin aynı unvana topluluk olması yanı sıra Esaslara kötü 4 Sayılı Cetvelde saha düzlük niteliklerinin dahi tıpkısı olması gerektiğini, bu kapsamda söz gelişi mühendis unvanı için belirlenen “Yükseköğretim kurumlarının ilişkin bölümlerinden sıyrılmak.” niteliği karşısında aynı tarım mühendisi ile benzeri azık mühendisinin becayiş yapamayacağını değerlendirmekteyiz. Fakat devir personeli için aranan genişlik beş altı orta talim kurumlarından çıkışlı olma niteliği karşısında bu koşulu taşıyan farklı eğitim düzeyindeki veya değişik alan/bölümlerden çıkışlı iki kontratlı personelin becayiş yapması kabil olacaktır.

Akıbet namına kontratlı personel itibarıyla becayiş yarmak talip personelin görev yaptığı yerde fiilen tıpkısı sene çalışmış olması, tıpkı unvana topluluk olması, 4 Basit Cetvelde tıpkı şan olsa üstelik hizmete alınmada ayrımlı tahsil şartı öngörülmüş ise (ekincilik mühendisi, besin mühendisi gibi) tahsil durumlarının bile aynı olması gerektiğini, aynı kıdeme sahip olma koşulu getirilemeyeceğini, hep şartlar sağlansa da talebin gerçekleşmesinin sözleşmeli personel için kurumun takdirine, memurlar itibarıyla atamaya mezun amirin onayına sınırlanmış olduğunu vurgulamak isteriz.

Memurlar.net’in becayiş servisi üzere tıklayınız.

Share: