Örneklerle hangi hallerde namzet memura yıllık müsaade verilir?

Fehamet memurlarının ‘yıllık izin’ hakkını kazanmaları, bu izni kullanmaları ve yıllık müsaade süreleri, hizmet sürelerine sınırlı olarak farklılık göstermektedir. Namzet memurların yıllık izinlerine ilişik konuda tereddüt yaşandığı ve memurların kıygın edildikleri bize gelen sorulardan anlaşılmaktadır. Tıpkısı istifham özelinde konuyu açıklamaya çalışacağız.

2013 yılında memuriyete başladım ve askerliğimi memuriyete başlamadan geçmiş 15 kamer adına yaptım. 2013 yılına ilişik almanak iznimin dolaysız tanınması gerekmez mi? Kurumum 2013 yılında başvurmam gerektiğini, 2013 yılına ait izni 2014 yılında veremeyeceğini söylüyor.

Almanak cevaz hakkının dayanağı

Ululuk Memurları Kanununun ‘Yıllık izin’ başlıklı 102 nci maddesinde;’Azamet memurlarının almanak müsaade süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On sene dahil) olanlar üzere yirmi dönüş, hizmeti on yıldan aşkın olanlar amacıyla 30 gündür…’ hükmüne düzlük mevdu 103 üncü maddesinde ise yıllık izinlerin pekâlâ kullanılacağı peyda belirlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre, namzet yahut kibar memurun almanak izne türe kazanabilmesi üzere yer bir iki tıpkısı yıllık hizmetinin bulunması gerekmektedir. Bakım kavramından ise; ne statüde olursa olsun kamu alım ve kuruluşlarında sabık hizmet süreleri ile amme alım ve kuruluşlarında geçmese üstelik Fehamet memurlarının müktesep hak aylıklarında değerlendirilen bakım süreleri anlaşılmalıdır.

Almanak ve bahane izinleriyle ait namına 140 ve 154 saf nolu Azamet Memurları Kanunu Umumi Tebliğlerinde teferruat bilgilere yer verilmiştir.

Namzet memurun almanak izninde ne hizmetler temel alınır?

Aday memurin, ayrımsız yıllık hizmet sürelerini doldurdukları tarihten itibaren, adaylıkları kalksın evet da kalkmasın, zarfında bulunulan takvim yılına ait yıllık cevaz kullanmaya hak kazanırlar. Bire Bir esbak takvim yılına ilgilendiren cevaz hakları bulunmamaktadır.

Yıllık cevaz hakkı kazanan vazifeli, bu izninin ayrımsız kısmını evet dahi tamamını içinde bulunulan yılda amirinin akıllıca bulacağı zamanlarda kullanabileceği kabil izleyen takvim yılına üstelik aktarabilir. İzleyen yılın cevaz hakkına ise ilgilendiren yılın 1 Eş tarihinde doğruluk kazanılır.

Emsal: 2 Teşrinisani 2013 tarihinde göreve başlayan aday işyar, (yıllık cevaz süresinin hesabında kullanılabilecek eksantrik ayrımsız sürenin olmaması halinde) 2 Kasım 2014 tarihinde 20 çevrim almanak izin hakkına sahip olacaktır. İzleyen yılın iznine ise 2 Teşrinisani 2015 tarihinde hak kazanacaktır. Bu memurun 2013 yılında bire bir almanak süreyi tamamlamadığı üzere yıllık izin hakkı bulunmamaktadır.

Örnek: 31 Fasıla 2013 tarihinde göreve başlayan namzet memur, (yıllık müsaade süresinin hesabında kullanılabilecek ayrıksı tıpkısı sürenin olmaması halinde) 31 Mesafe 2014 tarihinde 20 zaman almanak cevaz hakkına topluluk olacaktır. İzleyen sene iznine ise 1 Ev 2015 tarihinde türe kazanacaktır. Bu memurun 2013 yılı için almanak izin hakkı bulunmamaktadır.

Görüleceği amacıyla, 2 nci örnekte 1 çağ farkla 20 devir izne adalet kazanılabilmektedir.

Antrparantez, memuriyetten ilk yahut bilahare ödeme edilen muvazzaf askeriye süresi, borçlanmaya vabeste olmaksızın, almanak izinde süresinin hesabında değerlendirilir. Yani askerlik hizmetinin almanak cevaz sürelerinin hesabında değerlendirilmesi amacıyla borçlanılma şartı bulunmamaktadır.

Aday memurun almanak izne doğruluk kazanmasında bakım süresi

KAPAT X

Yıllık müsaade süresinin belirlenmesinde; ne statüde olursa olsun kamu gelgel ve kuruluşlarında sabık hizmet süreleri ile kamu çalım ve kuruluşlarında geçmese dahi Azamet memurlarının müktesep adalet maaş derecelerinin hesabında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınmaktadır.

Yıllık izin süresinin hesabında beğenilen süreler bakımından namzet işyar ile necip işyar beyninde hiçbir ayrımlılık bulunmamaktadır.

Namzet memurlar, kamu çekicilik ve kuruluşlarında geçirdikleri bakım süreleri ile askerlikte evet da müktesep doğruluk aylığında sayılabilecek türdeki özel sektördeki hizmet toplamının aynı yıldan fazla olması halinde, namzet kendisine göreve başladıkları sıra itibariyle de yıllık cevaz hakkına sahip olabileceklerdir.

Emsal: 1 Haziran 2013 tarihinde göreve başlayan namzet memurun, memurluğa girmeden evvel 4 kamer süre ile kamuda iştirakçi (ayrıksı statülerdeki kamu kurumlarında çalışmalar üstelik dahil) adına çalışmış olması halinde, 1 Küçük Ay 2014 tarihi itibariyle 20 zaman süreli yıllık müsaade hakkına cemaat olacaktır. İzleyen yıl iznine 1 Familya 2015 tarihinde doğruluk kazanacak olan memurun 2013 yılı cevaz hakkı ise bulunmayacaktır.

Benzer: 1 Mayıs 2013 tarihinde göreve başlayan aday memurun, memurluğa girmeden ilk 14 ay süre ile askeriye yapmış olması ve 9 kamer süre ile de aynı kamu kurumunda sözleşmeli yerine çalışmış olması halinde, göreve başladığı 1 Mayıs 2013 tarihinin konusunda çabucak sözleşmeli olarak çalıştığı süre arttırma edilecek ve 1 almanak bakım süresinin dolduğu gün asıl alınacaktır. Askerlik süresi ancak, adaylık süresi kalktıktan sonra dikkate alınabilecektir. Zira, askerlikte sabık süreler 657 basit Kanunun 84 üncü maddesine göre ancak, kerem tasdikinden sonra dikkate alınmaktadır. Cesamet Personel Başkanlığının görüşleri bile bu yöndedir.

Eş: 15 Mayıs 2013 tarihinde Mühendis kadrosunda göreve başlayan namzet memurun, memurluğa girmeden önce 12 kamer süre ile hususi sektörde Mühendis adına çalışmış olması halinde, bu süresinin ¾’ü müktesep hak aylığında değerlendirilebileceğinden, bahis konusu personel 15 Ağustos 2013 tarihi itibariyle 20 zaman süreli yıllık müsaade hakkına topluluk olacaktır.

Görüleceği amacıyla, 657 çevrilmiş Kanunun 36 ncı maddesi göre gâh meslekler için hususi sektörde geçen hizmetlerin bire bir kısmının müktesep türe maaş paye ve kademesinde dikkate alınmasında namzetlik süresinin önemi yoktur. Pratikte asillik tasdiki yapılmadan bahsetmiş olduğumuz hizmetlerin dikkate alınmadığı bile görülebilmektedir.

Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmetler adaylık süresini kısaltır mı?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını kavramak amacıyla tıklayınız.

Share: