Seçme öğretmen 75 + 75 ödeme alamayacak

Öncelikle İslam Âlemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Zaman toplu konvansiyon neticesinde memurların finansal kendisine neler elde ettiği konusunu sizlerle paylaşacağız. Toplu sözleşmeden sunma yetişkin kazanımı geçmişteki olumsuzluğu telafi namına Terbiye Öğretim Tazminatları arttırılan öğretmenler kazandı diyebiliriz. Ancak, 75+75 namına rapor edilen ödemeden her öğretmen tıpkı şekilde yararlanamayacaktır.

Lacerem olduğunu izah edelim

Yan ödeme kararnamesinin ‘A. Yetişek Talim Tazminatı’ bölümünde vadi kayran ‘100’, ’95’ ve ’85’ oranları; 15/1/2014 tarihinden konuşmak için ‘110,28’, ‘105,28’ ve ‘95,28’ kendisine, 15/7/2014 tarihinden konuşmak üzere ‘120,56’, ‘115,56’ ve ‘105,56’ adına uygulanacaktır.

Buna bakarak gelişigüzel derecedeki öğretmen üzere; 15/1/2014 tarihinden bahsetmek üzere; 9500* 0,076791*%10,28 = 74,99 TL tutarında, 15/7/2014 tarihinden lakırtı etmek için; 9500* 0,076791*%10,28 = 74,99 TL tutarında çoğalma yapılacaktır.

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını intikal etmek amacıyla tıklayınız.

Share: