Sözleşmeli (45-A) keyif personelinin familya birliğinde ki kime tabi olur?

Herhangi Bir ikisi bile 663 basit Sağlık Alanında Kâh Tensikat Üzerine Yasa Mesabesinde Kararnamenin 45/A maddesine bağımlı olan kontratlı (45-A) keyif personelinin sülale birliğinde kim kime tabi olur?

Istifham: Merhaba, Benzeri kaza ihtişam hastanesinde 45/A evet tabi kontratlı sağlık personeli adına çalışmaktayım. Eşim üstelik başka ayrımsız ilin kaza ihtişam hastanesinde 45/A evet tabi esenlik personeli. İkimizde yaklaşık 2 yıldır Dirim Bilimci adına görev yapıyoruz. Eşimin çalıştığı yer benim çalıştığım ilin kayırıcı bölgesi. Atanma tarihlerimiz süratle hemencek tıpkı. Eşim benden 1.5 ay önce atandı. Herif durumu tayininde ki kime tabi tamam, ki kimin yanına gider? İsteğimiz doğrultusunda yeğleme yapabilir miyiz? Teşekkürler.

Yanıt: 663 basit Afiyet Alanında Ara Sıra Tensikat Için Yasa Mesabesinde Kararnamenin 45/A maddesinin 3. fıkrası şu şekildedir:

“Bu husus layıkıyla atanan kontratlı esenlik personeli üç yıl süreyle apayrı tıpkısı yere atanamaz. Ev birliği mazeretine vabeste meydan değiştirmelerde bu madde mucibince istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Fakat kontratlı sağlık personelinin bulunduğu ilde tıpkısı yıl fariza yapması ve vizeli yer bulunması durumunda; eşlerin seçkin ikisinin da Vekillik ve vabeste kuruluşlarında kontratlı veya eşlerden birinin kontratlı, diğerinin Bakanlık ve ilişkin kuruluşlarında veya farklı bir amme alım veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde bakım ihtiyacının elan aşkın olduğu yere atamaları yapılabilir.”

Esenlik Bakanlığı 663-45/A Kontratlı Sağlık Personelinin Kayırıcı Durumu Nedeniyle Kayran Değişikliği Kurası İlan Metnine göre;

Bu kuraya başvuruda kâin kontratlı afiyet personelinin familya birliği mazereti nedeniyle düzlük değişikliği için; bulunduğu ilde bir sene görev yapmış olması, eşinin fariza yaptığı ilde bire bir san ve niteliği haiz gereksiz manzara car edilmiş olması, eşinin Keyif Bakanlığı ve ilişkin kuruluşu personeli olması yahut gayrı amme hava ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şarttır.

DEĞERLENDİRME

663 sayılı Afiyet Alanında Gâh Tensikat Üzerine Kanun Hükmünde Kararnameye ve Esenlik Bakanlığı 663-45/A Kontratlı Keyif Personelinin Insan Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası İlan Metnine bakarak; eşlerin gelişigüzel ikisinin birlikte Vekillik ve kapalı kuruluşlarında sözleşmeli olması halinde hizmet ihtiyacının fazla olduğu yere, gereksiz keyfiyet car edilmiş ve bulunduğu ilde 1 sene görev yapması şartı ile düz değiştirmesi kabil olup, bu şartlar dahilinde isteğiniz doğrultuda tercih yapabileceğiniz değerlendirilmiştir.

Share: