Sağlık personelinin aldığı hangi izinler tayin için vacip düzentileme süresine dahil edilir?

Afiyet Bakanlığı Atama ve Metatez Yönetmeliğinin 10. maddesinde dahi, aylıksız yahut ücretsiz mezun adına geçirilen süreler üzere hizmet puanı verilmeyeceği rapor edilmiş, 31/A maddesinde ise maaşsız veya ücretsiz izinli kendisine geçirilen sürelerin çalışma süresinden sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Istifham: 663 sınırlanmış KHK 45/A maddesine bağımlı 3+1 sözleşmeli keyif personeli nine olarak görev yapmaktayım. Ilkgüz ayında 3 senem dolup kadroya geçeceğim. Ekim ayında üstelik veladet yapacağım. Veladet yaptıktan sonradan normal atama hakkımın gelmesine yaklaşık 11 kamer daha kalıyor. Tevellüt sonrası annelik iznimin bitmesini müteakip maaşsız müsaade almayı planlıyorum. Aylıksız müsaade süresi zorunlu yerine çalışmam gereken tıpkı almanak faaliyet süresine dahil evet mu?

Yanıt: 663 az Kanun Mesabesinde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen kontratlı esenlik personeli, Bakanlığın dışarlık teşkilatında personel istihdamında yüklülük çekilen yerlerde 657 dar Kanunun 4/B maddesi kapsamında ara sınav edilmiş pozisyonlarda görevlendirilmektedir. Maddenin dördüncü fıkrasında, “Sözleşmeli keyif personelinden üç yıllık iş süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 çevrilmiş Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde yeryüzü birkaç ayrımsız sene henüz fariza yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü kayran almaktadır. Bu hükümranlık mucibince üç yıl kontratlı yerine fariza yaptıktan bilahare isteği konusunda kadroya geçirilen sözleşmeli personel bulunduğu yerde bire bir sene süreyle fariza yaptıktan sonraları nasıp hakkı elde edebilmektedir.

657 çevrilmiş Büyüklük Memurları Kanununun 108/B maddesinde, “Mevlit özne memura, 104 üncü özellik göre verilen mevlit sonrası analık izni süresinin yahut tıpkı maddenin (F) fıkrası uyarıncı sunulan müsaade süresinin bitiminden; eşi veladet eden memura ise, mevlit tarihinden itibaren istekleri üstüne yirmidört aya büyüklüğünde maaşsız cevaz verilir.” denilmektedir.

Kanunun 36/C-8 maddesi gereğince; 108 inci maddenin (B) fıkrası gereğince geçer aylıksız cevaz süreleri, temas yıl amacıyla bir derece ilerlemesi ve gelişigüzel üç sene üzere ayrımsız kademe yükselmesi var olmak aracılığıyla değerlendirilmektedir.

Celal Memurlarının Metatez Vasıtasıyla Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 23. maddesinde, 657 sınırlanmış Yasa yahut başka seçim mucibince maaşsız izin kabul etmek vasıtasıyla geçirilen sürelerin toprak hizmetinden sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Keyif Bakanlığı Nasıp ve Ünsüz Göçüşmesi Yönetmeliğinin 10. maddesinde dahi, aylıksız veya ücretsiz izinli yerine geçirilen süreler üzere hizmet puanı verilmeyeceği ifade edilmiş, 31/A maddesinde ise aylıksız yahut ücretsiz yetkilendirilmiş olarak geçirilen sürelerin mesai süresinden sayılmayacağı buyruk altına alınmıştır.

Yukarıdaki hükümlerde meydan aldığı için mevlit sebebiyle mergup maaşsız izinler memurun derece ve basamak terfisinde dikkate alınmasına karşın bu sürelerin nasıp hakkı elde edebilmek amacıyla çalışılması gereken sürelere dahil edilmeyeceği hem Ihtişam Memurlarının Yer Değiştirme Aracılığıyla Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hem üstelik Afiyet Bakanlığı Atama ve Ünsüz Göçüşmesi Yönetmeliğinde anlatım edilmiştir. Ancak maaşsız izinden ayrımlı namına; yıllık cevaz, tevellüt öncesi ve sonrası üvey anne izni, değişik vesile izinleri ve hastalık izni ayrımsız yıllık emek süresi kapsamında değerlendirilecektir.

Son namına 3 almanak çalışma süresini tamamladıktan bilahare kadroya geçirilen sözleşmeli afiyet personelinin atama hakkı elde edebilmek üzere mecburi olarak çalışması müstelzim tıpkı yıllık süreye tevellüt sonrası kullanılacak aylıksız iznin karışma olmadığını değerlendirmekteyiz.

Share: