Cemevlerine müteveccih düzenlemeleri bile içeren kanun teklifi TBMM Umumi Kurulunda akseptans edildi (2)

Beyaz Zehir kazalarında hayatını kaybeden beyaz zehir işçilerinin yakınlarına yönelik desteklerin dahi düzlük aldığı Vergi Usul Kanunu ile Ara Sıra Kanunlarda Fark Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi, TBMM Umumi Kurulunda akseptans edildi.

Kanuna bakarak, mülk özel idareleri, diyar sınırları içinde mabetler, kültür ve gusto varlıkları, tarihi doku ve site tarihi bakımından ehemmiyet haiz mekanlar ile cemevlerinin imal, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

Belediye ve vabeste kuruluşlar vasıtasıyla sunulan indirimli veya ücretsiz içmece ve istimal suyu imkanı cemevlerine üstelik tanınacak.

Cemevlerinin tavzih giderleri, Hars ve Turizm Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Kömür ve linyit madenlerinin kayran altı işlerinde meydana mevrut aksiyon kazası sonucunda ölen sigortalının, genel esenlik sigortası primi dahil öz sigortalılığı zımnında prim ve prime ilişkin her kalem borçları terkin edilecek ve ahiret yolculuğu tarihinde sigortalıya ilişkin şerait aranmadan hak sahiplerine maaş bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilgilendiren primlerin sakim olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Toplumsal Asayiş Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile adalet sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ahiret yolculuğu tarihinde yürürlükte olan kanun hükümleri temel alınacak.

Ölen sigortalının anne ve babasına, seçkin nev idrak ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin minimum ücretin açık tutarından daha birkaç olması ve özge çocuklarından hak kazanılan dirimlik ve aylıklar dünya doğmak amacıyla “sağlık yahut maaş bağlanmamış olması” şartları aranmadan sağlık ve aylık bağlanacak.

Düzenlemenin meriyet tarihinden önceki kömür ve linyit madenlerinin kayran şeş işlerinde meydana mevrut hareket kazası sonucunda memat fail sigortalıların türe sahiplerinin bu aranjman kapsamında yazılmış istekte bulunması halinde sağlık ve aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izlem eden kamer esasen başlatılacak; bağlanan sağlık ve aylıklar üzere geriye çevrilmiş gelişigüzel ödeme yapılmayacak.

Bu şekilde ölen sigortalının adam ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi atılmak için mecmu bire bir emanet, ilgilendiren mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının daim iştirakçi kadrolarında istihdam edilecek.

Bu kapsamdaki eroin işçilerinin yakınlarına tanınacak haklara yönelik zaman ve çağ şartı kâin düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

İFM’deki kurumlara eskimemiş isteklendirme imkanı

Ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, konuşu büyümeye yardım sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması üzere yıpranmamış tıpkı teşvik getiriliyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, elçi belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, hele bu neşelilik kapsamında yetersiz dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin sıkıntılı dışında satmalarından yahut dar dışında gerçekleşen para çekicilik satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50’si gelgel kazancından indirilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi amacıyla kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi müstelzim tarihe kadar Türkiye’ye aktarma edilmiş olması, delalet faaliyetine ait malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’birlikte olmaması şartı aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, sıfıra büyüklüğünde indirmeye veya bire bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

TMSF’nin kayyım atandığı şirketler

Anayasa Mahkemesince tahrip edilen Yabansı Çözme Kapsamında Bazen Tedbirler Alınması Üzerine Yasa Mesabesinde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “danışıklı devir işlemleri” başlıklı maddesi, kanun boşluğunun giderilmesi için yeniden düzenleniyor.

Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun şirket yönetimi üzere kayyım tayinini düzenleyen maddesi layıkıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19 Orak Ayı 2018’e büyüklüğünde paydaşlık behre ve haklarına ilgili namına ortaklık ortakları marifetiyle mamul ahit ve temlik işlemleri, Görüntü Kurulu’nca danışıklı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılacak ve Kaynak’un talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilecek.

Geçersiz sayılma işlemine alın, ilgililerce, tebliğden itibaren 1 kamer süresince şeriklik merkezinin bulunduğu vadi asliye ticaret mahkemesinde ülkü açılabilecek.

Antalya-Kaş Çevre Projesi Kıbrıs Barajı yapımından etkilenen ailelerin, iskanlarının temini amacıyla baştan yapılacak iskan etütleri ve devamında iskan edilecek ailelerin yeni yerleşme alanına nakilleri, türe sahipliği duyuruları, adalet sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ilgilendiren işler, Cumhurbaşkanınca belirlenecek asıllar ve esaslar kapsamında Oran Akarsu İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

“Bu düzenlemeleri takdir etmek gerekiyor”

Teklifin tümünün oylamasından ilk lehte hezel düz YANLIŞSIZ Öğür Kadro Başkanvekili Yılmayan Tunç, eroin kazalarında hayatını kaybeden beyaz zehir işçilerinin yakınları ile Alevi vatandaşlara müteveccih heybetli tensikat getiren teklifin görüşmelerinde katkı sunan milletvekillerine teşekkür etti.

Alevi vatandaşların ibadethaneleri olan cemevlerinin ilk defa kanuna gireceğini ve mevzuatta yerini alacağını tamlayan Bronz, “Bu adımlara alın gelmemek geçişsiz, bu düzenlemeleri beğenmek gerekiyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Alevi sivil sosyete kuruluşu temsilcileri ile tıpkı araya geldiği fotoğrafı gösteren Bronz, şöyle konuştu:

“Siz ‘herkes karşı’ diyorsunuz ama onlarca Alevi derneği, vakfı ile Alevi dedesi, bunun çok şanlı benzeri kadem olduğunu söylüyor, Cumhurbaşkanımıza ve bu kanun görüşmelerinde katkısı olan milletvekillerimize teşekkürname ediyorlar. Bunlar üstelik Alevi dedesi, bunlar birlikte Alevi vakfı, derneği. Belediyelere ve ülke hususi idarelerine ‘imar planlarında cemevi alanı göstereceksiniz.’ diyen bire bir kanuna bittabi itiraz edebilirsiniz? Buna itiraz edilmez. Büyükşehir belediyelerine, belediyelere, memleket özel idarelerine ‘Cemevi yapabilirsiniz, Alevi vatandaşlarımız dahi bunlardan yararlanma etsin.’ diyen bir kanun teklifine bittabi itiraz ediyorsunuz? Anlaşılır üzere değil. Bu adımları takdir etmek lazım. Teklifimizin milletimize iyi olmasını diliyorum.”

Aleyhte kortej alan CHP Ekip Başkanvekili Açık Deniz Özkoç, “Biz AKP’nin derneklerinden bahsetmiyoruz, Alevilerin temsilcilerinden bahsediyoruz. Biz AKP’nin arka bahçesinden bahsetmiyoruz. Pespaye Alevi yurttaşlarımızın temsilcilerinden bahsediyoruz.” dedi.

Kazanç Asıllar Kanunu ile Bazen Kanunlarda Fark Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi’nin akseptans edilmesinin arkası sıra, Polis Faziletli Öğretim Kanunu ile Gâh Kanunlarda Başkalık Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.

(Bitti)

Share: