Rakip firmaya saklamak talip işçiye Yargıtay’dan kara haber

Maaşının aldığı soy sevap üzerinden gösterilmediği gerekçesiyle istifa eden iştirakçi, kıdem tazminatı ve çalışma alacağına dair dava açtı. İş Mahkemesi’nin ‘mağdur’ dediği işçiye kötü haber Yargıtay’dan geldi. Erdemli Mahkeme, işçilik alacaklarının ödenmemesi dolayısıyla gelişim akdini muhik nedenle feshettiğini öne süren işçinin, ayrıksı tıpkısı işyerinde harıldamak üzere kişi isteği ile işyerinden çekilme ettiği üzere tazminat alamayacağına hükmetti.

Bire Bir fabrikada elektrik ustası namına 6 yıl çalışan iştirakçi, sigorta primlerinin düşük yatırıldığını, alacaklarının ödenmediğini belirterek incizap etti.

Alacaklarını öğrenim edemeyen işçi, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Sigorta primlerinin asgari ücretten yatırıldığını, bordroların minimal ücretten düzenlendiğini, çalışmalarının Toplumsal Düzenlilik Kurumu’na geç ve fire bildirildiğini, davacının maaş ücretinin minimum ecir kısmının bankaya yatırıldığını, küsurat kısmının ise elden ödendiğini öne sürdü. Mahiye ücretlerinin noksan ve ağır aksak ödenmesi, aşkın himmet ve ulusal bayram umumi dinlence ücretlerinin ödenmemesi, Içtimai Asayiş Kurumu’na az ve geç bildirimde bulunulması sebeplerinden dolayı gelişim akdini namuslu olarak feshettiğini dile getirdi.

Alacakların ödenmesi amacıyla davacıya ikaz çekildiğini müstakbel sürerek; kıdem tazminatı, ücret, fazla say ücreti, ulusal meze genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarını kâm etti.

MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Davalı çalıştıran ise savlayıcı işçinin asgari ücretle vasıfsız işçi adına çalışmaya başladığını, beceri mertebesine ulaşmadığını, davacının gelişim sözleşmesini bambaşka aynı aksiyon yerine geçmesi nedeni ile feshettiğini öne sürdü. Duruşma, davanın kabulüne hükmetti. Kararı mahkemeli iştirak avukatı istinafa götürdü. Havza Adliye Mahkemesi birlikte itirazı reddedince, devreye Yargıtay 9. Ülfet Dairesi girdi.

YARGITAY’DAN MENENT KARAR

Emsal nitelikte bire bir karara imza atan Erdemli Mahkeme, işçinin apayrı bire bir işyerinde harıldamak amacıyla zat isteği ile işyerinden incizap ettiği için ödence alamayacağına hükmetti.

Kararda, “Somut uyuşmazlıkta davacının el yazısı ile bağlanmış ve imzalı çekilme dilekçesinde ‘Kendi heves rızamla istifa ediyorum. Bayrılık tazminatım haricinde yasal tek alacağım yoktur’ emreylemek suretiyle işyerinden çekilme ettiği anlaşılmaktadır. Dosya içerisinde mevcut gelişim başvuru formu ile davacının bir sektörde cümbüş gösteren apayrı tıpkısı firmaya aksiyon başvurusunda bulunduğu ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne hitaben yazılan forma içeriğinden hareket başvurusunun kabul edildiği ve davacının ay sonunda işe başlayacağına dair taahhütte bulunduğu görülmektedir.

Davacı ricat dilekçesinden sonra noterden gönderdiği ihtarnamesi ile işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle hareket akdini güzel nedenle feshettiğini bildirmiş ise de; bambaşka tıpkısı işyerinde çalışmak üzere kişi isteği ile işyerinden ricat eden davacının bayrılık tazminatının reddi gerekirken kayıtlı gerekçe ile kabulü yanlış olup, kararın bozulmasını gerektirmiştir. Havza Adalet Mahkemesi kararının bozulmasına fikir birliğiyle karar verildi” denildi.

Share: