Forma Bankası Dünyalık Politikası Kurulu Derinti Özeti yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Tarz Bankası (TCMB) Mülk Politikası Yerleşmiş (PPK) Derinti Özeti’nde, “Mal politikasında sürdürülebilir kıymet istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara müteveccih riskleri bile gözeten liralaşma odaklı ayrımsız yaklaşım sergilenmeye bitmeme edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Para Politikası Oturmuş’nun 21 Orak Ayı’da düzenlenen toplantısına ait yayımlanan özette, mütemmim fiyatlarının haziranda yüzdelik 4,95 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 78,62’ye yükseldiği hatırlatıldı.

Bu dönemde, bitiren yıllık enflasyonundaki artışın ast gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye bildirme kategorik katkının enerji grubundan geldiği aktarılan özette, “Erke enflasyonu Türk lirası cinsinden uluslararası erke fiyatlarındaki görünüme bağlı adına akaryakıt, gaz ve cıvıltı kalemleri belirleyiciliğinde yükselmiştir. Bakım grubunda yıllık para şişkinliği birlik alt gruplarda artım kaydetmiştir. Azık grubunda almanak para şişkinliği işlenmemiş gıdada sebze fiyatlarında tanıdık düzeltmenin bitmeme etmesiyle gerilerken, mamul gıdada yükselişini sürdürmüştür.

Temel mal grubunda yıllık para şişkinliği dayanıklı istihlak malları dışındaki ast gruplarda düşüş kaydetmiştir. Arsıulusal ve güçlükle içi erke fiyatlarındaki artışlar ile hazırlık zincirinde süregelen aksamalar neticesinde müstahsil fiyatlarındaki yükseliş sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış mahiye değişiminde yavaşlama izlenirken, göstergelerin almanak enflasyonları artmıştır.” değerlendirmesi düz aldı.

Özette, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının haziranda yüzde 2,09, ekip almanak enflasyonunun yüzde 93,93 olduğu tabir edildi.

Erke fiyatlarının haziranda yüzdelik 16,16 yükseldiği, yıllık enflasyonun ise yüzde 151,33 seviyesine ulaştığı kaydedilen özette, değer artışları genele yayılmakla birlikte bu gelişmede akaryakıt ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerin öne çıktığı belirtildi.

Özette, uluslararası enerji ve tarımsal mal fiyatlarının yansımalarının hizmet enflasyonu üstünde canlı olmaya devam ettiği rapor edilerek, icar grubunda mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerin maaş artışların hızlandığına meni ettiği kaydedildi.

Ortalık Katılımcıları Anketi temmuz ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu para şişkinliği beklentisinin 5,35 puanlık artışla yüzde 69,94, ati on iki ayak tabanı ilişik pahalılık beklentisi 2,32 fakül artışla yüzde 40,23 seviyesine yükseldiği belirtilen özette, şu değerlendirmelere düzlük verildi:

“Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler inatçı yönde etkisini sürdürmeye devam etmiş, dünyada iktisadi faaliyetin henüz bile zayıflamasına faktör olmuştur. Önümüzdeki döneme ait global nema tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve durgunluk ihtimali artmaktadır. Toptan besin güvenliğindeki tecim yasakları ile küsurat belirsizlikler, mal fiyatlarındaki faziletli ve aşüfte gidiş ile ana besin ilkin oluşmak amacıyla gâh sektörlerdeki sunma kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte yetiştirici ve mütemmim fiyatlarının artmasına öğün açmaktadır.

Erdemli global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası mali piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. bununla birlikte, kaslı mutluluk merkez bankaları mütezayit enerji fiyatları ve en-dilek uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı namına enflasyonda görülen yükselişin beklenenden ayrıntılı sürebileceğini vurgulamaktadırlar.

Ülkeler ortada farklılaşan iktisadi görünüme sınırlanmış adına kaslı ülke eşkal bankalarının mülk politikası girişim ve iletişimlerinde inhilal bitmeme etmektedir. Finansal piyasalarda mütezayit belirsizliklere yönelik model bankaları marifetiyle geliştirilen bakir müzahir aplikasyon ve araçlarla hal üretme gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.”

“Yükselen finansal belirsizliklere tutkun adına küresel ölçekte güçlenen ESIR doları ülkelerin para birimleri üstünde sıkıntı oluşturmaktadır.” yorumuna kayran sunulan özette şunlara aksan yapıldı:

” Orak Ayı ayında gelişmekte olan ülkelerin mal birimleri MEMLUK dolarına alın zahir oranda derece kaybederken Türk lirası oldukça olumlu yönde ayrışmıştır. Liralaşma stratejisi kapsamında atılan siyaset adımlarının birlikte etkisiyle Türkiye’nin Türk lirası cinsi heybet tahvili getirileri birlikte bu dönemde özellikle ayrıntılı vadede doğmak üzere analog ekonomilere göre henüz olumlu benzeri başarım sergilemiştir.

Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında global riziko iştahına koşut namına temmuz ayında hem istikraz senetlerinden hem üstelik hareket piyasalarından çıkışlar bitmeme etmektedir. amma velakin ümranlı ülkelerin ayrıntılı vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve toptan finansal koşulların seyri gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ilgili riskleri etken tutmaktadır.”

Özette, enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin misil açtığı erke maliyeti artışları, ekonomik temellerden ırak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal mal fiyatlarındaki artışların oluşturduğu işlek olumsuz en şoklarının canlı olmaya devam ettiğine ilgi çekildi.

KAPAT X

Jeopolitik gelişmeler neticesinde, uluslararası ve dar içi erke fiyatlarında ulaşılan efdal seviyeler ve tedarik zincirlerinde süregelen aksaklıkların yetiştirici fiyatlarını etkilemeye devam ettiği ifade edilen özette, asıl sanayi gruplarına bakarak incelendiğinde, almanak enflasyonun kamu zir gruplarda yükseldiği, özellikle enerji enflasyonundaki artışın degaje olduğu vurgulandı.

Özette, yılın başındaki zihayat büyümenin dış talebin bile olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürdüğü aktarılarak, “Endüstri üretimi mayıs ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış kendisine bire bir eski ayak tabanı göre yüzde 0,5 yükselirken yıllık bazda artışı yüzdelik 13,3 gerçekleşmiştir. Böylecene istihsal mayıs kocaoğlan itibarıyla aynı eski çeyreğe kıyasla yüzdelik 0,5 oranında çoğalma kaydetmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Çeyreklik bazda ihracatçı sektörlerin uran üretimi artışının değişik sektörlere nazaran elan kıpırdak gerçekleştiği kaydedilen özette, uran ciro endekslerinin bile ancak dışı talebin uran üretimini desteklemeye bitmeme ettiği belirtildi.

Özette, imalat endüstri firmalarının ati on iki aylık döneme ilgilendiren envestisman eğilimlerinin yüksek seyrettiği ifade edilerek, şu değerlendirmelere düzlük verildi:

“Firmaların kayıtlı çöz ve aut piyasa siparişleri ile geleceğe yönelik havale beklentilerine bakıldığında yılın ikinci çeyreğinde aut talebin destekleyici seyrini sürdürdüğü görülmüştür. Mavera yandan, kartla yapılan harcamalar ikinci çeyrek genelinde yükselişini sürdürmekle gelişigüzel çeyrek altın sonuna akla yatkın iç talepte yavaşlama eğilimine belen etmiştir.

İşgücü piyasasındaki gelişmeler soylu erki faaliyetle ağır ezgi dallı güllü ayrımsız görünüş sergilemektedir. Müstevli sonrası toparlanma sürecinde istihdam kazanımları, özellikle sanayi ve hizmetler sektörlerinde, analog ekonomilere bakarak daha olumlu seyretmektedir. Filvaki, mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış yerine bütün istihdam tıpkısı eski ayak tabanı bakarak yüzde 1,2 oranında (kısaca 358 bin emanet) artmıştır. İş gücüne katılma oranının 0,4 puan artması mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranındaki düşüşü sınırlamıştır.

Son kendisine, aylaklık oranı tıpkı önceki taban bakarak 0,3 fakül azalarak yüzdelik 10,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, sormaca göstergeleri ve erdemli frekanslı veriler, istihdamdaki artış eğiliminin ilişkin aynı oranda ivme kaybetmekle alay malay korunduğuna meni etmektedir.”

Serencam dönemde enerji ithalatındaki yüksek seyrin cari amal dengesini etkilemeye devam ettiği kaydedilerek, “Cari İşlemler Dengesi (CİD) Mayıs 2022’de 6,5 bilyon dolar celi verirken, yıllıklandırılmış akan celi 3,2 bilyon dolar artışla 29,4 bilyon dolar seviyesine yükselmiştir. Mayıs ayında cari işlemler açığının faziletli gerçekleşmesinde ayın önceki haftasındaki Şeker Bayramı dolayısıyla ait haftada öngörülen ihracatın öne çekilmesi canlı olmuştur.” yorumuna düz verildi.

– “Gerekli siyaset tedbirleri oluşturulmaya devam ediliyor”

Özette, para politikası duruşunun, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve mülk politikası ile ne ölçüde taharri altına alınabileceğine dayalı değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli tıpkı yaklaşımla sürdürülebilir bedel istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceği kaydedildi.

Servet politikasında sürdürülebilir denk istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri dahi gözeten liralaşma odaklı bire bir yaklaşım sergilenmeye bitmeme edileceği dökme özette, şunlara aksan yapıldı:

“İvmesini kaybettiği gözlenmekle alay malay, kredilerin tahaccüm hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına akıllıca şekilde soylu erki cümbüş ile buluşması yakından izlem edilmektedir. Asamble, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda arttırma tedbirleri uygulamaya alacaktır. Asamble, sürdürülebilir bedel istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi üzere atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile gelişigüzel, toptan hazar ortamının baştan tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Asamble, politika faizinin çakılı tutulmasına değişmeyen vermiştir.

Değer istikrarının sürdürülebilir tıpkı şekilde kurumsallaşması için TCMB’nin eksiksiz politika araçlarında temelli ve güçlendirilmiş liralaşmayı heveslendirme eden degaje kapsamlı tıpkısı yöntem çerçevesi gözden nakil süreci devam etmektedir. Bu süreçte, politika araçlarının Türk lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, APİ fonlamasının güvence yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, mal takası (swap) miktarının kademeli şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılacaktır.

Değerlendirme süreçleri tamamlanan güven, güvence ve akışkanlık yöntem adımları dünyalık politikası nakil mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya bitmeme edilecektir. Mufassal vadeli çakılı getirili ve Türk lirası varlıklara talebin terfian ürem eğrisinin akçasal aktarımın etkinliği yönündeki seyri yakından izlenmektedir. Asamble, kredilerin tahaccüm hızıyla alay malay, hedefli alanlarda verimlilik kazanımları sağlayıcı kredilerin finansman maliyetlerinin üstelik aktarımın korunmasını sağlayacak şekilde gelişimini gözetecektir.”

Özette, Türk lirası likiditesi ve dağılımında yaşanan gelişmelerin yatırım ve kredi fiyatlamaları üzerindeki etkileri, döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri, kırat korumalı tevdiat ürünlerine yönelik gelişmelerin karşıt dünyalık ikamesi, döviz piyasalarının derinliği ve istikrarı ve denk istikrarı üzerindeki etkileri analiz edilmekte ve mukteza siyasa tedbirlerinin oluşturulmaya devam edildiği kaydedildi.

TCMB’nin, denk istikrarı ana amacı doğrultusunda enflasyonda temelli düşüşe işaret eden zihayat göstergeler oluşana ve mutedil vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya büyüklüğünde elindeki birlik araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya bitmeme edeceği belirtilen özette, “Fiyatlar umumi düzeyinde sağlanacak denge, ülke risk primlerindeki düşüş, huysuz mülk ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artım eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi eliyle makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı müspet etkileyecektir. Böylece, yatırım, istihsal ve istihdam artışının mıhlı ve sürdürülebilir tıpkı şekilde devamı için akla yatkın mesnet oluşacaktır.” ifadeleri düz aldı.

Özette, kurulun, eşit istikrarının sağlanması amacıyla, cıvıl cıvıl tıpkısı siyasa koordinasyonuyla tamam paydaşları içeren bütüncül ayrımsız kebir siyaset bileşimi oluşturulmasını desteklediği aktarılırken kararlarını diyapozitif, öngörülebilir ve bilgelik odaklı tıpkı çerçevede almaya bitmeme edeceği bildirildi.

Share: