Akademik motivasyon ödeneği karşı 7 istifham 7 yanıt!

Yükseköğretim kurumlarında akademik teşvik ödeneği takvimleri yayımlandı. Başvurular devam ederken akademik heveslendirme ödeneği hakkında yedi istifham yedi cevap!

1- Güzeşte yıl Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen kendisine yapmakta iken Eylül ayı itibarıyla tıpkı çap üniversitesine naklen atandım. Hoca adına yaptığım ilmî çalışmaları kullanarak akademik isteklendirme ödeneği alabilir miyim?

27 Haziran 2018 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Heveslendirme Ödeneği Yönetmeliği”nin “Akademik Heveslendirme Başvuru ve Yorum Süreci” başlıklı 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrasında; “Büyüklük yükseköğretim kurumlarından mangır yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen tedrisat elemanlarının görevlendirme süresince dünyalık yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik heveslendirme puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Tıngır yükseköğretim kurumlarından veya bambaşka bir kurumdan Kerem yükseköğretim kurumları kadrolarına sabık talim elemanlarının akademik heveslendirme puanlarının hesaplanmasında vakit kaybetmeden Oran yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler anne alınır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İlgili aranjman çerçevesinde, başka ayrımsız kamu kurumundan üniversiteye atanan tedris elemanlarının akademik isteklendirme ödeneği hesaplanmasında sadece heybet yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı kendisine gerçekleştirilen bilimsel işler dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda, Ilkgüz ayından önceki sarıklı adına fariza yapmakta iken yapılan ilmî çalışmaların akademik motivasyon ödeneğinde kullanılması gibi değildir.

2- Geçen sene varlık yükseköğretim kurumunda Hekim Öğretim Üyesi kendisine çalışmaktaydım. 2021 yılı itibarıyla ululuk üniversitesine Doçent adına havadan atandım. Mangır üniversitesindeki çalışmalarımla akademik teşvik ödeneğine başvurabilir miyim?

“Akademik Heveslendirme Ödeneği Yönetmeliği”nin 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrasında yer düzlük egemenlik çerçevesinde kredi yükseköğretim kurumlarında hesaplı operasyon akademik heveslendirme ödeneğinde dikkate alınmamaktadır.

Akademik motivasyon ödeneğinin hesaplanmasında sadece devlet yükseköğretim kurumlarında talim elemanı yerine görev yapmakta iken yapılan icraat dikkate alınır.

3- Cesamet yükseköğretim kurumunda ecnebi tabiiyetli statüde fariza yapıyorum. Akademik teşvik ödeneğinden faydalanabilir miyim?

“Akademik Heveslendirme Ödeneği Yönetmeliği”nin 6 ncı maddesinin 9 uncu maddesi göre, kontratlı statüde fariza yapmakta olan ecnebi tabiiyetli tedris elemanlarına akademik motivasyon ödeneği verilmesi yasalı adına olanaklı değildir.

4- Hakkımda planlı sormaca cihetiyle görevden uzaklaştırıldım. Akademik isteklendirme ödeneğinden yararlanabilir miyim?

“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesinin 2/a fıkrasında; “Tedris elemanlarına 2914 dar Yasa ve 27/7/1967 günlü ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu layıkıyla mahiye ödendiği sürece yapılır.” ifadesi saha almaktadır.

bununla birlikte, 2547 az Kanunun 53/B maddesinin 6 ncı fıkrasında; “Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü içtimai türe ve yardımlardan faydalanmaya bitmeme ederler. Fakat görevden tenkil süresi zarfında kendilerine aylıklarının yahut ücretlerinin üçte ikisi ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda, görevden uzaklaştırılan adaylara aylıklarının ücretinin üçte ikisinin ödenmeye devam edilmesi cihetiyle, açığa alınan kişilerin akademik motivasyon ödeneğine başvurmasında ve yararlanmasında hukuken bir bariyer bulunmamaktadır.

5- Tevellüt sebebiyle aylıksız izindeyim. Akademik heveslendirme ödeneğine başvurabilir miyim?

“Akademik Isteklendirme Ödeneği Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesinin 2/a fıkrasında; “Tedrisat elemanlarına 2914 sayılı Kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 basit Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu mucibince mahiye ödendiği sürece yapılır.” ifadesi kayran almaktadır.

KAPAT X

Bu çerçevede, aylıksız izinde olan kişilerin akademik heveslendirme ödeneğine başvurmasında engel bulunmamakla gelişigüzel, ödenek almaya adalet kazanması halinde ilgililer ancak göreve başladıklarında bu haktan ait aydan itibaren yararlanmaya başlayacaktır. Ayrıca, bu kişilerin geçmişe çevrilmiş doğruluk kâm etme imkanı bulunmamaktadır.

6- Asistan / Doktor Akademisyen kadrosundayım fakat Doçent unvanı aldım, hangi unvanıma bakarak yorum yapılacak?

“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının “.akademik takım unvanlarına bakarak belirlenmiş olan ihtişam…” hükmü ve 8 nci fıkrasındaki “Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında talim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki grup unvanı temel alınır.” hükmü gereğince akademi teşvik ödeneği işlemlerinde kol unvanı esas alınmaktadır.

7- Görevlendirme ile ayrımlı ayrımsız kurumda .. aydır/yıldır görev yapıyorum akademik isteklendirme başvurumu ne kuruma yapmam gerekmektedir?

Başvurular “Akademik Motivasyon Ödeneği Yönetmeliği”nin 6 ncı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları layıkıyla kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun ilişik ünite akademik motivasyon müracaat ve tetkik komisyonuna yapılmaktadır. Ancak bunun yegâne istisnası 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince eğreti takım devri yapılan araştırma görevlilerinin başvurularını eğreti ekip devirlerinin yapıldığı yükseköğretim kurumlarına yapması gerekmektedir.

Share: