Personel alımlarında, başvuruları almayan belediyeler ve iklim özel idareleri pekâlâ şikayet edilmeli?

Bazen ziyaretçilerimiz, belediyelerin ve diyar hususi idarelerinin yayınladıkları ilanlara müracaat yapmalarına rağmen, açıklayan sonuçlarda başvurularının dikkate alınmamış olduğunu, bu durumda ne yapılabileceğini sormaktadır.

Bilindiği üzere, Amme Görevlerine İlk Kere Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Için Umumi Yönetmeliğin 27/A, B, C ve D maddelerinde, İl özel idareleri ve belediyelerin; işyar gelgel ilanlarını, KPSS’ye giren adaylardan ahzetmek kaydıyla, kurumsal ilanlarla karşılayabilecekleri belirtilmiştir.

24 Antrakt 2019 tarihinde üstelik mahalli idarelerin memur alımlarını nasıl yapacağına dair usul ve esasları tayin etmek için Mahalli İdarelere İlk Misil Atanacaklara Dair Imtihan ve Atama Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

Bu mezkur yönetmeliğin 12. maddesinde “İdare, T.C. etiket numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu nezaret etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına bakarak sıralayarak, bildirme yüksek puanlı adaydan iletilmek için tayin yapılacak gereksiz kadro sayısının ilkokul imansız oranında adayı sınava çağırır” hükmü saha almaktadır. Yani tıpkısı şehremaneti ve memleket hususi idaresi personel çekicilik ilanına çıktığında, şartları haiz adaylardan 5 ceberut adayı namzet sınava almalıdır.

Fakat sitemize mevrut şikayetlerde, bazı devlet özel idareleri ve belediyelerin, adayların başvurularını almalarına ve bu adayların KPSS puanları henüz faziletkâr olmasına rağmen, giriş sınavına çağrılmadıkları belirtilmektedir.

Burada ait ülke hususi idaresinin veya belediyenin, methal sınavına katılacakları car ettikleri listelerde kimin ne nedenle başvurusunun kabul edildiğini açıklamaları gerekmektedir. Böyle bir izah yapılmamış ise adayların CİMER tarafından müracaat yaparak hastalık giriş sınavına katılacak adaylar beyninde gösterilmediğini sormaları gerekmektedir.

İlgili belediyenin yahut yer hususi idaresinin vereceği cevaptan mutlu sıfır adayların;

1- Konuyu Amme Denetçiliği Kurumuna (KDK) iletmeleri mümkündür. https://ebasvuru.ombudsman.gov.tr/ adresinden online başvuru yapabilmeniz mümkündür. Siz bu başvuruyu yaptıktan sonraları KDK ilgilendiren idareden bilgileri isteyecek ve duruma bakarak yapılan işlemin akla yatkın olmadığına dair başvuru kararı alabilecektir. Ancak KDK’ya referans yapabilmeniz üzere, ilk yukarıdaki paragrafta belirtildiği için CİMER üzerinden, sebep giriş sınavına çağrılmadığınıza müteveccih itiraz başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

2- Kamu Denetçiliği Kurumunun vereceği tavsiye mektubu kararını adına getirmeyen idareler üzere ise Kamu Görevlileri Etik Kuruluna müracaat yapılabilmesi mümkündür. Burada ilişik devlet özel yönetim yetkilisi (Ilbay) ve belediyeler için şehremaneti başkanları için etik bilimi ilkeleri ihlal ettiği yönünde karar alınabilmesi mümkündür.

3- 6328 az Amme Denetçiliği Kurumu Kanununun 17. maddesinin 8. fıkrasında ” Ülkü açım süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan sorun açma süresini durdurur.” hükmü meydan almaktadır. Bu hükümranlık uyarınca, KDK’nın vereceği tavsiye kararı sonrasında biraz daha bekleyip ait memleket hususi idaresi yahut belediyenin başvuru kararına uymaması halinde, sorun açabilmeniz mümkündür.

Son tıpkısı husus yerine dahi, kendiniz yahut avukatınız vasıtasıyla ait memleket özel idaresine veya belediyeye müracaat yaparak, hukuka yeraltı adına başvurunuzu işleme almadıkları için itiraz ve sevgili yoluna gideceğini belirtip, bu itiraz ve dava süreci sonuçlanana büyüklüğünde “işlemlerin durdurulmasını” itirazen bildirilmesi akla yatkın olacaktır.

İtiraz yolları ve türel süreçler yapılmadığı sürece uray ve mülk hususi idarelerinin hukuksuz gelgel yapabilmeleri mümkündür. Hukuksuz alımları yatırmak amacıyla bütün adaylar ellerinden geleni yapmalıdır.

Share: