FHZ’den yararlanacak esenlik personeli ün tablosu güncellendi

Içtimai Düzenlilik Kurumu Başkanlığı, Esenlik Bakanlığının yazısı üzerine, fiili bakım zammından yararlanacak keyif meslek mensupları şöhret tablosunun güncellendiğini belirtti.

Içtimai Asayiş Kurumu Başkanlığı, keyif meslek mensubu muazzez ve insan sağlığına ilgilendiren işlerde müteharrik 4/C sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasına ilgilendiren aynı anons yayımladı. Duyuruda, esenlik personeline maruf yılda 60 günce fiili bakım süresi zammına değinildi ve Sağlık Bakanlığının 15/8/2018 tarihli yazısı, fiili bakım zammından yararlanacak keyif iz mensupları ün tablosunun zar edildiği açıklandı.

Fakat Afiyet Bakanlığının 22/4/2021 günlü yazıyla, fiili bakım zammından yararlanacak şöhret tablosunu güncellediği belirtilerek, bahis konusu yeni unvan tablosunun HİTAP şöhret kayıtlarına girildiği belirtildi.

Share: