Özel mesleksel ve beceri lise öğrencilerine verilecek destek tutarları belirlendi

– Tevhit endüstri bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve maharet Rum liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve tedrisat bindi tutarları belirleme edildi.

Milli Eğitim Bilimi ile Hazne ve Maliye bakanlıkları vasıtasıyla hazırlanan 2022-2023 Terbiye Tedrisat Yılında Kombinasyon Endüstri Bölgeleri İçinde ve Birleştirme Endüstri Bölgeleri Dışında Açılan Hususi Mesleksel ve Teknik Küçük Asya Liselerinde Tahsil Gören/Görecek Öğrenciler İçin Terbiye ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Bildiri, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, bu liselerde öğrenim gören öğrenciler amacıyla eğitim ve tedrisat desteği verilen alanlar ve destek tutarları şöyle oldu:

“Pabuç ve saraciye teknolojilerinde 9 bin 297 teklik, bilişim teknolojilerinde 8 bin 800 lira, biyomedikal alet teknolojilerinde 11 bin 768 lira, hayatiyet-elektronik teknolojisinde 14 bin 104 lira, sınai özişler teknolojilerinde 13 bin 693 lira, gemi yapımında 14 bin 104 lira, besin teknolojisinde 12 bin 278 liralık, kimya teknolojisinde 13 bin 472 teklik, laboratuvar hizmetlerinde 9 bin 297 liralık, makine teknolojisinde 12 bin 822 teklik, makine ve dizayn teknolojisinde 13 bin 800 lira, basımevi teknolojisinde 11 bin 982 liralık, esrar teknolojisinde 13 bin 472 liralık, möble ve çöz mekan tasarımında 12 bin 181 liralık, moda dizayn teknolojilerinde 10 bin 174 liralık, motorlu araçlar teknolojisinde 14 bin 744 teklik, plastik teknolojisinde 13 bin 552 lira, tasarım teknolojilerinde 9 bin 297 lira, dokuma teknolojisinde 12 bin 837 liralık, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 11 bin 982 lira, uçak bakımda 11 bin 768 teklik, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 14 bin 744 teklik.”

Birleştirme uran bölgeleri dışında açılan hususi mesleksel ve teknik Rum liselerinde tahsil gören öğrenciler üzere terbiye ve öğretim desteği sunulan alanlar ve tutarları ise şöyle belirlendi:

“Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 9 bin 219 teklik, denizcilikte 10 bin 60 lira, hayatiyet-elektronik teknolojisinde 10 bin 569 liralık, sınai özişler teknolojilerinde 10 bin 60 lira, gemi yapımında 10 bin 60 lira, gıda teknolojisinde 9 bin 435 teklik, efsanevi yetiştiriciliği ve sağlığında 8 bin 378 lira, inşaat teknolojisinde 9 bin 219 lira, kimya teknolojisinde 9 bin 888 lira, makine teknolojisinde 10 bin 569 liralık, makine ve dizayn teknolojisinde 10 bin 94 liralık, motorlu araçlar teknolojisinde 10 bin 885, radyo-televizyonda 9 bin 344 liralık, tarımda 10 bin 885 lira, dizayn teknolojilerinde 7 bin 152 teklik, uçak hizmet alanında 9 bin 219 liralık, yenilenebilir erke teknolojilerinde 11 bin 228 liralık.”

Öte yandan, 2018-2019 eğitim tedrisat yılında çıkarılan tebliğ kapsamında, yetişek ve tedris desteği kapsamına alınıp talim kademesini tamamlamayan ve hususi liselerin 12. sınıfında tahsil gören öğrencilere verilecek bindi tutarı 4 bin 850 kendisine belirlendi.

Share: