Orak Ayı ayında memurlara yapılan hangi ödemeler artacak?

Her Orak Ayı ayı işyar ve iştirakçi mahiye artışlarının dört gözle beklendiği kamer olarak bilinir. Ancak, bu sene sair yıllardan biraz farklı kendisine gâh memurların maaşlarına artım sağlanırken büyük aynı memur kitlesinin maaşlarında artım olmayacaktır. Memurların aksine hele minimum ücretle müteharrik işçilerin maaşlarında ise çoğalma olacaktır. Hangi memurların maaşlarında artma olacağı ile minimal ücret artışının işyar maaşına etkisinin olup olmayacağını açıklamaya çalışacağız.

Temmuz ayında hangi memurların maaşlarında artım olacak?

2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Aktarılma Şişman Sözleşme’de; ‘Öğretmen kadrolarında bulunan heybet memurlarına, 2006/10344 sayılı Kabine Kararı’na yapışık (III) dar cetvelde dereceleri bakımından ‘100’, ’95’ ve ’85’ kendisine sınırlı olan terbiye tedrisat tazminatı oranları; sırasıyla 15/1/2014 tarihinden konuşmak için ‘110,28’, ‘105,28’ ve ‘95,28’ kendisine, 15/7/2014 tarihinden lakırtı etmek amacıyla ‘120,56’, ‘115,56’ ve ‘105,56’ kendisine uygulanacaktır.’ ifadesine saha verilmiştir.

Bu aranjman göre öğretmenlerin terbiye tedris tazminatı oranlarına, şişman kavil hükümlerine güvenerek 15 Familya 2014 tarihinden geçerli olarak ‘10,28’ rakamı arttırma edilmiş yine bu tazminata 15 Temmuz 2014 tarihinden geçerli namına da ‘10,28’ rakamı arttırma edilecektir. Dolayısıyla şişman sözleşmenin ayrıksı maddelerinde öğretmenler dışında kalan memurin açısından Temmuz ayında her ıslah söz konusu olmayacaktır.

Yani toplu sözleşmede vadi düzlük;1/1/2014-31/12/2014 döneminde laflamak amacıyla; memur maaş hesabının temelini oluşturan aylık katsayısı (0,076998), memuriyet aya aylığı göstergesine uygulanacak aya aylık katsayısı (1,205274), hareket güçlüğü, hisse senedi riski, temininde kalın ve mali yük zamlarının mahiye tutarlara çevrilmesinde uygulanacak canip ödeme katsayısı ise (0,024416) yerine belirlenmiştir. Temmuz ayında bu katsayılar sabit kalacağından öğretmenler dışındaki memurların maaşlarında çoğalma olmayacaktır.

Öğretmenlerin maaşlarında ise yer yüksek 75 TL, yer bağan ise 65 TL tutarında çoğalma olacaktır. Farklılığın sebebi ise 5510 basit Kanun’a bağımlı öğretmenlerin eğitim bilimi talim tazminatından % 14 oranındaki sigorta primi kesintidir. Hoca maaşlarındaki çoğalma 15 Temmuzdan makbul olacağı üzere fark ödemesi yapılmayacaktır.

Minimum ücret artışının işyar maaşına etkisi olacak mı?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını idrak etmek üzere tıklayınız.

Share: