Subay ve astsubaylara 4 günce nöbet izni

2 Ilk Teşrin günlü Resmi Gazetede yayımlanan aranjman ile subay ve astsubaylara 4 günlük defa izni verildi.

2 Ilk Teşrin tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile subay ve astsubaylara 4 günce kere izni verildi.

MEMURLARIN ÖĞÜN İZNİ

Memurların posta izinleri 657 çevrilmiş Ululuk Memurları Kanunu’nun almanak izin antetli 102’nci maddesinde şu şekilde gösterilmiştir.

‘Çap memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla büyüklüğünde (On yıl karışma) olanlar üzere yirmi bölüm, hizmeti on yıldan çok olanlar amacıyla 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş üzere yeryüzü çokça ikişer dolaşma eklenebilir’

Fakat pratikte umumi adına, 62 paradigma nolu Çap Memurları Kanunu Umumi Tebliği’ne dayanılarak metin müsaade verilmemektedir. Tebliğin ilgili hükmü şu şekildedir:

‘Yasanın 102’nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinler ine katma yerine azimet ve dönüş için yer çok dört dönüş müsaade verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları uray ve köy sınırları dışında izinlerini nâkil memurlara, çokça zorunlu ve çok ender durumlarda izinli amirin lazım ve akıllıca görmesi halinde kullandırılması akıllıcasına olacaktır’

Görüleceği amacıyla, çok zorunlu olmadıkça bu iznin verilmemesi istenmiştir.

Sefer iznindeki hatalı çalışmalar

SUBAY VE ASTSUBAYLARA VERİLEN YENİ HAK

Başka taraftan, 2 Ilk Teşrin tarihli Resmi Gazetede subay ve astsubayların izinlerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu mübayenet sırasında subay ve astsubayların el izinlerine ilişik namına şu aranjman yapılmıştır:

“5) Almanak düzenlenen izine revan personele takvim yılında bir defa koyulmak için anlama aracına bağlı kendisine, çalışarak yolda geçecek süreler ayn önüne alınarak, cevaz vermeye mezun sükûnet marifetiyle 4 güne kadar nöbet izni verilir. Belgeye raci gecikmeler dikkate alınır.”

Bu egemenlik mucibince, izin vermeye yetkili amirler subay ve astsubaylara 4 güne büyüklüğünde nöbet izni verebilecektir.

Share: