Memurların ödedikleri yemek ücretleri kurumdan kuruma değişir mi?

Tıpkı vazifeli arkadaşımla konuşurken onların kurumdaki aşındırmak ücretlerinin bizim kurumdakinden daha bağan olduğunu öğrendim. Memurların yemek için ödedikleri ücretler herhangi bir kurumda tıpkısı değil midir? Bizim kurumun suçu nedir?

Memurların kurumlarında yedikleri gün ortası yemeği ücreti memurların ekleme göstergelerine yahut antant ücretlerine bakarak değişmektedir.

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’nde (Ara No:1) 15.01.201414.01.2015 tarihleri arasında memurlardan alınacak asgari aşındırmak ücretleri belirlenmiştir.

Bu tebliğe bakarak; Katma göstergesi sıfır memurların öğle yemeği ücreti 1 teklik, 7600 ekleme göstergeli Müsteşar’ın ise 3 lira 79 kuruş namına belirlenmiştir. Mülhak göstergesi sıfır memurlardan alınan öğle vakti yemeği ücreti 95 kuruştan 1 liraya; mülhak göstergesi 4800’den faziletli olan şevket memurlarından alınacak sevap ise 3 lira 79 kuruş adına belirlenmiştir.

Burada belirlenen ücretler yeryüzü düşük ücretler olup, amme kurumları belirlenen rakamların üzerinde kemirmek ücreti belirleyebilirler. İşte bu yüzden memurlardan alınan kemirmek ücretleri amme kurumları ortada değişmektedir.

Bu konuyu tıpkısı örnekle izhar etmek gerekirse; 2014 yılı için TEDAŞ, ek göstergesiz görevlerde bulunanlar üzere 1,8 TL aşındırmak ücreti belirlerken, 4800’den elan faziletkâr munzam göstergeli görevlerde bulunanlar amacıyla 3,79 TL yemek ücreti belirlemiştir.

Kurumların lokantadan memurlara aşındırmak yedirmesi olabilir mü?

Bu sorunun cevabına Maliye Bakanlığı’nın vermiş olduğu görüşte rastlıyoruz. Büyüklük memurlarına yapılan yemek yardımının aşevi veya marketlerden sağlanıp sağlanmayacağı hususunda Maliye Bakanlığı’nın vermiş olduğu görüşte konu açıklığa kavuşturulmuştur.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Umumi Müdürlüğü’nün vermiş olduğu 18.4.2006 tarihli ve 6376 az görüşünde; ‘Buna bakarak, kurumlar muhtelif nedenlerde öğle vakti yemeklerini mutfaklarından sağlayamamaları halinde, alım bütçelerine bu amaçla konulan ödeneğin yukarıda tamlanan Yönetmelikte tamlanan esaslar çerçevesinde oluşturulacak kemirmek servisine aktarılması ve gurur bünyesinde kurulacak yemekhanede servise sunulacak yemeklerin da bahis konusu aşındırmak servisince, bu amaçla bütçeye konulan karşılık ile kemirmek kayıt personelden alınacak yemek bedelleri dikkate kırılmak kanalıyla eksiltme edilerek piyasadan satın alınmasının olanaklı olabileceği değerlendirilmektedir. Fakat, gelgel bütçelerine kayıt yardımı karşılığı konulan ödeneğin lokanta ve benzeri yerlere aktarılması aracılığıyla personele kemirmek yedirilmesine imkan bulunmamaktadır’ ifadesine yer verilmiştir.

Memurlara yapılan kemirmek yardımı kemirmek fişiyle veya aşındırmak kuponuyla yapılabilir mi?

Şevket memurlarına yapılan kemirmek yardımı, yemek fişi yahut aşındırmak kuponu hava ihaleleri akdetmek vasıtasıyla yapılabilir mi?

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Arama Umumi Müdürlüğü’nün vermiş olduğu 07.05.08 günlü ve 6071 az görüşte bahis açıklığa kavuşturulmuştur. Bu görüşte şu ifadelere saha verilmiştir.

Yukarıda mezkûr hükümler çerçevesinde, memurlara kemirmek yardımının yapılabilmesi amacıyla öncelikle mezkûr Talimatname hükümlerine göre yemekhane kurulmuş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ihtişam memurlarına aşındırmak fişi yahut yemek kuponu kurum ihaleleri gerçekleştirilmek yoluyla yemek yedirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Kurumlar değişik nedenlerde öğle vakti yemeklerini mutfaklarından sağlayamamaları halinde, gelgel bütçelerine bu amaçla konulan ödeneğin yukarıda tamlanan yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulacak yemek servisine aktarılması ve çalım bünyesinde kurulacak yemekhanede servise sunulacak yemeklerin bile bahis konusu yemek servisince, bu amaçla bütçeye konulan ödenek ile yemek şart personelden alınacak aşındırmak bedelleri dikkate gönüllenmek suretiyle tenkis edilerek piyasadan satın alınması mümkündür.

KAPAT X

Yemekhanesi sıfır kurumlar hangi yapacak?

Ahmet Ünlü’nün yazının devamını kavramak için tıklayınız.

Share: