ÖĞRETIM YARDIMCISI alımında beş almanak yöneticilik şartı neden aranıyor?

Kilis 7 Fasıla Üniversitesi tarafından zar edilen öğretim yardımcısı kadrolarına tenkit ve önerimiz var.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi yoluyla 31 Ilk Teşrin 2021 tarihinde farklı birimlerde istihdam yapılmak üzere öğretim üyesi, öğretim yardımcısı ve asistan kadrosu ilan edilmiştir.

– öğretim yardımcısı alımında lisans mezuniyti şartı aranıyor

söz konusu kadroları incelememiz sonucunda, üniversitenin iki öğretim görevlisi kadrosuna müteveccih aynı tenkit tıpkısı üstelik önerimizi tesahup etmek istedik. Öneriden başlayacak olursak, ait yükseköğretim kurumunca Esenlik Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programında zar edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda “Optisyenlik yöre lisans mezunu olup tezli efdal lisans yapmış koyulmak. Önlisans sonrası optisyen kendisine sunu az 2 (iki) sene deneyimi atılmak.” şartı aranmıştır.

Bilindiği amacıyla, 9 Teşrinisani 2018 tarihli Resmi Gazete’bile yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Methal Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Karşı Talimatname”in “Hususi Koşullar” başlıklı 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda bildirme birkaç tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve faziletkâr lisans derecesini birlikte veren programlardan yayılmak şartı aranır.” hükmü yer almaktadır.

amma velakin, tıpkı maddenin 4 üncü fıkrasında ise, “Çığır yüksekokullarının Yükseköğretim Yerleşmiş marifetiyle belirlenen eksperlik alanlarındaki öğretim yardımcısı kadrolarına başvuracak adaylarda yer beş altı tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak evet de lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında yer beş altı iki yıl deneme sahibi koyulmak şartı aranır.” ifadesi bulunmaktadır.

Bu ahkâm çerçevesinde, rastgele ne büyüklüğünde Optisyenlik programının lisans eğitiminin bulunmayışı ayn önüne alınsa birlikte ilişik Yönetmelikte öğretim görevlisi kadrolarına atanmak için minimum yerine lisans mezunu olmanın araç olması itibarıyla, ön lisans düzeyinden sonra sağlanan bir deneyim amacıyla öğretim yardımcısı istihdamı yapılmasının makul olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla, ilandaki deneme şartının lisans öğreniminden sonradan başlatılmak için güncellenmesini öneriyoruz.

– öğretim yardımcısı alımında deneyim şartı yöneticilikle sınırlandırıldı

Tenkit kısmına geldiğimizde ise, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hususiyet Bölümü Adalet Programı Öğretim Görevlisi alımında “Ünsiyet yahut Türk Dili ve Edebiyatı alanlarının birinde tezli efdal lisans yapmış almak. Yükseköğretim kurumlarında öğüt ita tecrübesine eş olup resmi kurumlarda en bir iki 5 (ilkokul) sene YÖNETİCİ adına çalışmış doğmak” şartı aranmıştır.

Ünsiyet Bölümü Adalet programında Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans mezunu şartını anlamamakla gelişigüzel buna arttırma olarak beş yıllık tecrübe şartının “YÖNETİCİ” düzeyi ile sınırlandırılmasının bile izahı dokuz canlı mümkün görünmüyor.

Akıbet adına, Kilis 7 Çatlak Üniversitesinin öğretim görevlisi alımlarında eleştiri ve önerilerimizi dikkate alacağı ve ivedilikle çözüme kavuşturacakları umuduyla takdirlerine sunuyoruz.

Share: