Tedrisat elemanı kadroları amacıyla arttırma nasıp izni kontenjanları yayımladı

YÖK Başkanlığı Öğretim elemanı kadroları amacıyla ilave atama izni kontenjanları yayımladı

YÖK Başkanlığı “Akademisyen Dışındaki Talim Elemanı Kadrolarına İlave Tayin İzni ” antetli tıpkı duyuru yayımladı.

Duyuru bile, üniversitelerin tedrisat elemanı atamalarında kullandığı nasıp izni kontenjanları vadi aldı.

İşte YÖK’ün açıklaması:

2 dar Umumi Takım ve Usulü Üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince öğretim üyesi dışındaki tedrisat elemanı kadrolarına 2021 yılı zarfında açıktan veya özge alım ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri nasıp sayısı, bu benzer sınırlamasına bağımlı tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişik diğer hususların belirlenmesine dayalı 8/2/2021 tarihli ve 2021-107 dar Reisicumhur Kararı ekinde mübayenet eden 20/3/2021 günlü ve 2021/173 sayılı Reisicumhur Kararı ve Eki Değişmeyen ekte düzlük almaktadır.

Share: