YÖK’ten 7100 dar Kanunun uygulanmasına dair izah

YÖK Başkanlığı, 7100 basit Kanunun uygulanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanlığı, 7100 az Kanunun uygulanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. İşte YÖK’ten yapılan açıklama

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM OTURMUŞ BAŞKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı : 82444403-299-E.20450 15.03.2018
Bahis : 7100 mahdut Kanunun Uygulaması

MECMU ÜNİVERSİTELERE

7100 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu ile Ara Sıra Yasa ve Kanun Mesabesinde Kararnamelerde Başkalık Yapılması Karşı Kanunla yükseköğretim mevzuatında bir nice düzenleme yapılmıştır. Bu kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik adına aşağıdaki hususlara özen edilmesi gerekmektedir.

1- 7100 sınırlanmış Kanunun 29 uncu maddesiyle 78 basit Kanun Mesabesinde Kararnameye eklenen Eklenmiş 24 üncü yön hükmü mucibince; “havari doçent” kadroları “hekim öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, yetişek-öğretim planlamacısı” kadroları “öğretim yardımcısı” kadrolarına başka aynı işleme icap kalmaksızın dönüştürülmüş sayılmıştır.

a) Kurulumuzdan “havari doçent” adına kullanma izni alınan kadroların atama süreci, 06/03/2018 tarihi itibarıyla 2547 mahdut Kanunun 23 üncü maddesi hükümlerine bakarak “doktor öğretim üyesi” adına devam ettirilecektir. Bu sıra itibarıyla yabancı açacak çevirme sınavı yapılmayacaktır. Atamalar ise bildirme haddinden fazla 4 almanak müddet ile yapılacaktır.

b) Kurulumuzdan “ehlihibre, komütatör, yetişek-tedrisat planlamacısı” olarak istimal izni alınan kadroların tayin süreci 06/03/2018 tarihi bakımından uygulamalı birimlerde fariza yapacak “öğretim görevlisi” olarak devam ettirilecektir. Bu kapsamda atanan öğretim görevlilerine 2547 basit Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ders yükü şartı getirilmeyecektir.

c) Kurulumuzdan “okutman” kendisine kullanma izni alınan kadroların nasıp süreci 06/03/2018 tarihi itibarıyla “öğretim görevlisi” olarak devam ettirilecektir. ç) öğretim görevlisi kol istimal izni taleplerinde “ders verecek” öğretim yardımcısı mi yoksa “uygulamalı birim” öğretim görevlisi üzere mi kol kullanma izni dilek edildiği belirtilerek, Yükseköğretim Hikmet Sistemi (YÖKSİS) üzerinden marifet girişleri buna bakarak yapılacaktır.

2- a) 7100 çevrilmiş Kanunun 30 uncu maddesiyle 78 sayılı Kanun Mesabesinde Kararnameye eklenen Geçici 4 üncü bap hükmü göre; 06/03/2018 tarihi bakımından “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor akademisyen” kadrolarına, “okutman, ehlihibre, miftah, eğitim bilimi-öğretim planlamacısı” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına eksantrik bir işleme lüzumlu kalmaksızın atanmış sayıldığından, yükseköğretim kurumlarının bu kapsamda antrparantez aynı tayin işlemi yapmasına lüzum kalmamıştır.

b) “Hekim öğretim üyesi” yahut “öğretim görevlisi” kadrosuna atanmış sayılanların önceki kadro unvanındaki atanma süresi sona erdiğinde, yeniden atanacakların “hekim öğretim üyesi” veya “öğretim görevlisi” olarak tayin işlemleri yapılacaktır.

c) Elan eski kadro unvanında daim olarak atananlar da daim öğretim görevlisi namına atanmış sayılacağından bu kapsamdakilere 06/03/2018 itibarıyla öğretim görevlisi kadrosuna sürekli yerine atandığı manifesto edilerek başka bire bir tayin işlemi yapılmayacaktır.

KAPAT X

ç) Yabancı uyruklu tedrisat elemanları üstelik “doktor öğretim üyesi” veya “öğretim yardımcısı” olarak sözleşmeli yerine çalıştırılmış sayılacağından bunlar üzerine antrparantez aynı işlem yapılmayacaktır. Bu kapsamdakilerin inikat süresinin uzatılması tekliflerinde yeni unvanlarına bakarak işlem yapılacaktır.

3- 7100 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin bir numara fıkrasında “Mevzuatta “koruyucu doçent”e yapılmış olan atıflar “hekim öğretim üyesi”ne, “lektör”, “ehlihibre”, “komütatör”, “terbiye öğretim planlamacısı”na işlenmiş olan atıflar “öğretim görevlisi” ne yapılmış sayılır.” hükmü bulunduğundan “Tedrisat Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Akademisyen Dışındaki Talim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Yönetmelik” ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına nasıp ve terfi amacıyla belirleyip Kurulumuz vasıtasıyla onaylanan ek koşulların yanısıra ilgi ayrıksı yönetmelikler ve Kurul Kararlarımızın kanuna çapraz sıfır hükümlerinin uygulaması bitmeme edecektir.

4- 7100 mahdut Yasa gereğince “doktor öğretim üyesi” ile “öğretim yardımcısı” kadrosuna atanmış ve dönüştürülmüş sayılma işlemleri Yükseköğretim Bilgelik Sistemi (YÖKSİS) üzerinde Başkanlığımız yoluyla re’sen yapılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini istek ederim.

Prof. Dr. Rahmi ASKER
Başbuğ Vekili

Share: