Namzet işyar, KPSS ile ayrıksı bire bir kuruma intikal yapabilir mi?

Aday statüsünde çalışan aynı Celal memuru, KPSS ile ayrıksı tıpkı kadroya intikal yapabilir mi?

Aday görevli yerine çalışmakta olan personelin KPSS süreci böylece bambaşka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi halinde atanmasının benzer başmuallim?

657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanununun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında; “Namzet yerine atanmış Celal memurunun namzetlik süresi bire bir yıldan bir iki iki yıldan çokça olmaz ve bu süre ortamında aday memurun apayrı kurumlara nakli yapılamaz.” yer almaktadır. Mezkur hükümde geçen nakil ibaresi memurun eksantrik kurumdaki kadroya sınavsız namına geçişini için kullanılmaktadır.

Celal Personel Başkanlığının çıktı beledi ayla gelen içtihadına göre, namzet işyar iken amme gelgel ve kuruluşlarınca yapılan özel konkur sınavı neticesinde (A) Grubu bire bir kadroya atanma hakkı kazananların yahut KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi numara işlemi neticesinde (B) grubu benzeri kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 basit Kanunun 54 üncü maddesinde sabık “aktarım” anlamında değerlendirilememektedir. İlgili fikir üzere tıklayınız.

Bu sebeple namzet memurun KPSS yada hususi konkur usulüyle atanması ve çalıştığı kurumun naklen geçişe muvafakat etmesi durumunda atanması mümkündür.

Özge taraftan bu düşünüm, vakit kaybetmeden memur kadrosundan tekrar 657’e tabi bambaşka bire bir memur kadrosuna geçişlerle ilgilidir. Görevli kadrosunda iken iştirakçi, kontratlı yahut öğretim üyesi üzere eksantrik bir statüdeki kadroya geçişlerde muvafakat almaya lazım bulunmamaktadır.

Share: