KİT’lerdeki memurların ekleme ödemesi galiba oldu

Ilişik ödemeler konusunda sunma çok ağırbaşlılık çekilen konulardan birisi, amirlerin memurların düşük aylık alması idi. Bu dava, 399 dar KHK’nın 25/b maddesinde kayran düzlük tıpkısı sınırlamadan kaynaklanıyordu. Burada, KİT amirlerine, yer erdemli Devlet memuru aylığının yüzde 100’ünü geçmemek amacıyla melfuf ödence verileceği egemenlik altına alınmıştı. Bu hükümranlık, 6111 sınırlanmış Testis Kanunun 121. maddesi ile yüzdelik 200’üne çıkarılmıştır. Ne personele hangi oranda ek tazminat verileceği ise, Devlet Personel Başkanlığı görüşüne dayalı adına Maliye Bakanlığınca bırakılmıştır. Maliye Bakanlığı yaptığı düzenlemeyi bugün açıkladı.

Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu munzam ifa oranları aşağıda meydan almaktadır. Bu oranlar en üst oranlardır. İlgili KİT’in umumi heyet, bu oranı geçmemek için tespit yapabilecektir.

Eklenmiş ödence, damga vergisi aut hassaten bire bir vergiye tabi tutulmayacaktır.

Apayrı bir göreve vekalet edenlere, hangisi aşkın ise o ödenir. Ancak bu ödemenin yapılabilmesi amacıyla, vekalet fail personelin, sınav şartı hariç asaleten atanmadaki başka şartları taşıması gerekmektedir. bu değişik şerait, kurumların görevde yücelme yönetmeliklerinde meydan almaktadır. Antrparantez, yıllık müsaade, hastalık izni, eğreti görev, görvden uzaklaştırma, hizmet içi yetişek, seminer, ağırşak nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, vekalet etttikleri göreve ilişik ilişik tazminat ödenmez.

Yeryüzü erdemli Büyüklük memuru aylığı 9500*0,061954=588 liradır. Farklı Başmuallim yardımcıları üzere örneğin aşağıdaki tabloda, 8. sırada, yüzdelik 185 oranı belirlenmiştir. Buna göre KİT’lerdeki başka başmuallim yardımcılarına verilecek eklenmiş ödence miktarı 588*%185= 1.087 liradır. Hesaplamanın buna göre yapılması gerekmektedir.

Share: