Maçlarda görev alan polislere iki tekmil yolluk verilecek

Maçlarda görev kayran polislere ecir verilir mi?… Bu bahis 2000’li yıllara kadar, çabucak konuşuluyordu. 5 Ilkgüz 2010’de, memurin.net forumunda Ünal Benlialper’in ayrımsız yazısı yayımlandı. Konu daha bilahare elan faziletli sesle dile getirilmeye ve medyada yer bulmaya başladı. Nihayet, 14 nisan 2011 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 6222 dar Sporda Çabukluk ve Düzensizliğin Önlenmesine Dayalı Kanunun 6. maddesi ile kanuni ast yapıya kavuştu. Devamı üzere başlığa tıklayınız.

İlgili 6222 mahdut Kanunun 6. maddesi şu şekildedir:

“Düz güvenliği

ÖZELLIK 6 ? (1) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basket en üst ligindeki spor kulüpleri, umumi manşet ile birlikte görev yapmak için güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki özel asayiş görevlilerini yarışma öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine büyüklüğünde geçecek çevrim içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının çöz güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Spor kulüpleri, özel güvenlik görevlileri dışında müsabakalarda peyrev sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda çalıştırmak için antrparantez pakt görevlileri bulundurmakla yükümlüdür.
(3) Spor kulüpleri, bu Kanunda vadi alan yükümlülüklerini adına deklare etmek üzere hususi düzenlilik hizmeti satın alabilir. en üst hevesli ayak topu ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması üzere umumi manşet görevlilerinden, görevde olmayanlar da görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi konusunda, müsabakanın yapılacağı yerdeki mezun kolluk birimince yapılır. Bu manşet görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlanmış kendisine günce yolluk miktarının iki cani büyüklüğünde ödeme yapılır. Bu miktar, federasyon tarafından doğrudan kolluk görevlilerinin yerine yatırılır. Federasyon, ödeyeceği para miktarını ilişik spor kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup ölçü. İl yahut ilçe spor asayiş kurulları aracılığıyla belirlenen özel düzenlilik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda ve bunların adına genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.
(4) Spor alanlarında görev yapacak özel güvenlik görevlileri, 10/6/2004 günlü ve 5188 az Hususi Düzenlilik Hizmetlerine Dayalı Kanunda belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Bu Kanundan doğan görevlerinin ifası sırasında, özel düzenlilik görevlilerinin ateşin zırh taşımaları yasaktır.”

MADDENİN DEĞERLENDİRMESİ

* Yukarıda yer kayran düzenleme mucibince, en son hevesli futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması üzere görev alacak polis memjurlarına, görevlendirildikleri yarışma ile sınırlanmış olarak, günlük harcırak miktarının iki ceberut ifa yapılabilecek. (“en üst istekli futbol ligi kulüplerinden” kasdın ne olduğuna, tarafımızca, seçme mevzuatta rastlanılamamıştır.)

* Özellik metninde yer alan düzenlemeye göre, resmi polis güçleri memurunun vazifeli yerine maçlarda bulunabilmesi için ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi gerekmektedir. Bu rica sonrasında, görevlendirmeyi, müsabakanın yapılacağı yerdeki mezun yer güven müdürlüğü yapacaktır. Bap metninde yer kayran düzenleme gereğince hemen o zaman görevde sıfır polis güçleri memurları maçlara görevlendirilebilecektir.

* Görevlendirilen polis güçleri memuruna, günce harcırah miktarı iki acımasız olarak ödenecektir. Yolluk miktarı, 2011 yılında, 1-4 merhale üzere 26,50 liralık; 5-15 derecelerde görev kayran memurin amacıyla ise 15,50 liradır. Buna göre, karşılaşma başına bu miktarların iki ceberut ödenecektir.

* Görevlendirilebilecek polis güçleri memuru sayısı, görevlendirilen özel asayiş personeli sayısının üçte birini geçemeyecektir.

Share: