KİT’lerde sükse ücretine hangi zaman doğruluk kazanılır?

Izzet memuru iken 399’a bağımlı sözleşmeli personel olanlar, tecrübe süresine bağımlı olanaksız.

ISTIFHAM: Sayın memurlar.net yetkilisi;399 az KHK’evet sınırlı kontratlı işyar kendisine atandım. Elan evvel 657’ye bağımlı işyar yerine çalışıyordum. Esbak çalıştığım kurumda şerif vazifeli olduğum için aday işyar namına değil üstelik asaleten başladım. Fakat bana %8 lik muvaffakiyet ücreti verilmedi. Bunun üstüne genel müdürlükle görüştüğümde ise sicil notunun doldurulması ile sükse ücretinin verileceği söylendi. Lüzumlu mevzuata baktığımda şu hükmü okudum;
Amme İktisadi Teşebbüsleri Kontratlı Personel Sicil Ve Başarı Değerlemesi Karşı Yönetmeliğinin Sicil ve Muvaffakiyet Valüasyon Dönemi başlıklı 8.maddesinde ”yıl içinde vazifeli statüsünden kontratlı statüye geçenlerin sicil ve sükse değerlemesi raporları sözleşme sürelerine bakılmaksızın Meyan ayının ikinci yarısında doldurulur.”.Bu hükme bakarak sene böylelikle sicil notum değerlendirilirse ego 8 ay süresince başarı ücreti almadan çalışmış olacağım. Aday memur adına başlamış olsaydım bu müddet 6 ay olacaktı. Bu durumla ilişkin DPB’nin tıpkı görüşü var mıdır? Bu laf ile ait apotr olursanız haddinden fazla sevinirim. İyi icraat macerasız gelsin.

KARŞILIK: İlgili Mevzuat ve DPB görüşleri çerçevesinde bu konuda şunları söyleyebiliriz:

Başarı ücreti nedir?

Kontratlı personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8’i, (B) düzeyinde olanlara % 4’ü, (C) düzeyinde olanlara % 2’si oranında hesaplanacak miktarda yapılan ödemeye sükse ücreti denmektedir.

İlk Kat İşe Başlayan Sözleşmeli Personel

KİT’lerde bakir göreve başlayan kontratlı personel 6 mahiye tecrübe süresine tabidir. Bu süresinin sonunca haklarında tıpkısı sicil ve muvaffakiyet değerlendirmesi yapılır ve aldıkları sicil notuna bakarak muvaffakiyet ücretlerini 6 aydan bilahare almaya başlarlar.

Işyar Statüsünde Çalışırken Tıpkısı KİT’te Kontratlı Göreve Başlayanlar

Amme İktisadi Teşebbüsleri Kontratlı Personel Sicil ve Muvaffakiyet Değerlemesi Üzerine Yönetmeliğinin Sicil ve Muvaffakiyet Valüasyon Dönemi antetli 8.maddesinde ‘‘sene içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sicil ve muvaffakiyet değerlemesi raporları konvansiyon sürelerine bakılmaksızın Antrakt ayının ikinci yarısında doldurulur.‘ denilmektedir.

DPB görüşlerinde memurların tecrübe süresine tabi olmayacağı belirtilmektedir. Gine bu görüşlerde Sicil ve Başarı değerlendirmesinin ise işe başlanmasını strateji eden 6 kamer ya da Ara ayının ikinci yarısından hangisi önce gelir ise o dönemde yapılacağı değerlendirilmektedir. Söz Gelişi, 1 Şubat tarihinde memurluktan ayrılıp sözleşmeli adına KİT’te işe başlayan personelin Temmuz kocaoğlan böylecene sicil ve muvaffakiyet değerlendirmesinin yapılması gerekir. Bu personelin Boşluk ayında yeniden sicil ve sükse değerlendirmesi yapılır. Bu birey Ekim ayında işe başlamış olsaydı sadece Antrakt ayında sicil ve muvaffakiyet değerlendirmesi yapılacaktı.

KİT’te Çalışmakta İken Apayrı KİT’e Güzeşte Sözleşmeli Personel

DPB’ye bakarak benzeri KİT’te fariza yaparken eksantrik KİT’e geçen sözleşmelin eski siciline göre yıpranmamış kurumunda başarı ücreti ödenmesi mümkündür.

Share: