Başhemşire olma şartı değişti

Afiyet Bakanlığı, 2006 yılında çıkardığı, görevde yükselme ve ün değişikliği yönetmeliğini değiştirdi. Memurlar.net adına, yönetmeliği görevde itila sınavına bağımlı olan unvanlar ve tabi olmayan unvanlar tevessül etmek üzere iki ayrı dosya üzerinden inceleme yapacağız. İlk dosyamızda, görevde yücelme sınavına bağımlı sıfır iklim sağlık müdürü, yönetimsel ve finansal işlerden sorumlu memleket başöğretmen yardımcılığı, sair ülke müdür yardımcılıkları, yetişek ve araştırma hastanelerinin Başhekim kadrosu, afiyet kol başkanlığı ve başhemşire kadrolarına yapılacak atamalarda yapılan değişikliklere saha vereceğiz.

YÖNETMELİĞİN TANIMLAR MADDESİNE GÖRE, HİZMET SÜRESİNDEN NE ANLAŞILMALIDIR?

Bakım süresi şartı, başvurma münteha tarihi itibariyle hesaplanacak

Yönetmeliğin 4/h bendinde “bakım süresi” tanımı yapılmıştır. Bu tanım şu şekildedir: “Müracaat münteha tarihi bakımından, 217 sınırlanmış Kanun Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu gurur ve kuruluşlarında güzeşte fiili hizmet sürelerini (İşçi statüsü ile arızi personel statüsünde geçirilen hizmetler aut)”

Yukarıdaki tanım uyarınca, sadece fiili bakım süreleri hesaplanacaktır. Aylıksız cevaz süreleri bu süreye dahil değildir. Antrparantez işçilik 4/C statüsünde geçirilen süreler hizmet süresine dahil değilken, 4/B’li statüde güzeşte süreler değerlendirmeye alınacaktır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GENIŞLIK BEŞ ALTI 5 YIL HİZMET ŞARTI GETİRİLDİ

İl Keyif Müdürü kadrosuna atanabilmek için daha geçmiş “1) Otacı veya el sağlığı uzmanı tercih yapılmak kaydıyla ehlihibre hekim girmek” şeklinde belirlenen kayıt, “1) Genişlik az ilkokul yıl hizmeti olan bilirkişi otacı veya hekim koyulmak” kendisine değiştirilmiştir. Buna bakarak 5 yıl hizmeti olmayan tabipler bu göreve atanamayacaktır.

İDARİ VE MALİ İŞLERDEN MESUL İL BAŞÖĞRETMEN YARDIMCISI OLABİLMEK İÇİN BAKANLIKTA FARIZA BOŞALTMAK GEREKECEK

Henüz ilk, İdari ve finansal işlerden sorumlu İl Başöğretmen Yardımcılığı kadrosuna atanabilmek üzere sadece “Sunma bir iki dört almanak faziletli tahsil mezunu olma” şartı aranmaktaydı.

Yıpranmamış düzenlemeye göre, Bakanlıkta genişlik bir iki 2 yıl hizmeti sıfır memurin bu göreve atanamayacak. İlgili aranjman şu şekildedir: “Bakanlıkta yeryüzü bir iki iki yıl hizmeti kâin ve ilkokul yıl mesleksel deneyime topluluk olan lisans düzeyinde öğrenim veren hususiyet, tutum, pres, kamu yönetimi, yöntem ve amme idaresi, maliye, mücahede ekonomisi ve endüstriyel münasebat hile enformatik sistemleri, esenlik idaresi, keyif kurumları işletmeciliği, esenlik kurumları yöneticiliği, ekonometri bölümlerinden artmak”

Bu kullanılmamış düzenlemeye göre da herhangi bir departman mezunu değil, hemen yukarıdaki fıkrada ismi güzeşte fasıl mezunları İdari ve finansal işlerden sorumlu İl Başöğretmen Yardımcılığı kadrosuna atanabilecektir.

DİĞER İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROSU İÇİN 1 YIL HİZMET ŞARTI GETİRİLDİ

Elan eski düzenlemede hizmet yılı şartı bulunmaksızın “doktor veya el sağlığı uzmanı yeğleme yapılmak kaydıyla ehlivukuf hekim tevessül etmek” şeklinde tıpkısı yiyecek bulunmaktaydı.

Eskimemiş düzenlemeye göre, başka mülk afiyet başmuallim yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için “Yer bir iki tıpkı sene hizmeti olan Eksper Hekim veya Hekim olunması” gerekmektedir.

SAĞLIK KADRO BAŞKANLIĞI İÇİN BEŞ YIL HİZMET

KAPAT X

Önceki yönetmelikte esenlik kol başkanlığı saha almıyordu. Bu yönetmelikle eklendi. Buna göre sağlık grup başkanı olabilmekl amacıyla “Tercihen Ahali Sağlığı Uzmanı yahut genişlik bir iki beş sene hizmeti olan Hekim görünmek” gerekmektedir.

LIDER YARDIMCILARI DA BAŞTABİP OLABİLECEK

Esbak düzenlemede, Yetişek ve araştırı hastanelerinin Başhekim kadrosuna atanabilmek için “Servis yahut laboratuvar şefi oluşmak” yeterli görülmüştü.

Bu aranjman değiştirilmiştir. Buna bakarak, Klinik ve Laboratuvar Şefi veya Önder Yardımcısı Tabipler ile tababet alanında Doçent yahut Profesör olanlar, eğitim bilimi ve araştırma hastanelerinin Başdoktor kadrosuna atanabilecektir.

TAKKADAK LİSANS MEZUNLARI BAŞHEMŞİRE OLABİLECEK

Eski düzenlemede, Başhemşirelik kadrosuna atanabilmek amacıyla “1) Erdemli hemşirelik okulu yahut afiyet çığır lisesi mezunu olup, mesleklerinde arz birkaç 10 yıl çalışmış kalkmak” şartı aranmaktaydı.

Yıpranmamış düzenlemede, elden “Hemşirelikte genişlik beş alti lisans eğitimine erbap” olanlar başhemşire olabilecektir. Ancak eğer lisans mezunu abla yoksa, farklı hemşirelerden de görevlendirme yapılabilecektir.

Değişik taraftan, yönetmeliğin “Müktesep haklar” başlıklı 28. maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama karışma görevlerde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine bitmeme ederler” hükmü kayran almakta olup, vahi el altında görev yapmakta olanlar görevlerine bitmeme edecektir.

Share: