Kimler memurluk kadrosuna sınavsız yerine atanabilir?

Şu an sözleşmeli subay yerine görev yapıyorum. Sözleşmemin sona ermesi halinde sınavsız namına memuriyet kadrolarına atanmam gibi başöğretmen?

Daha eski yazılarımızda sınavsız olarak istisnai kadrolara atanacaklar amacıyla daha geçmiş bu köşeden detay açıklamalara vadi verildiği üzere bu konuya gene değinmeyeceğiz. Istem fail okuyucularımız ‘İstisnai memurluk kadrosuyla ilişkin ince detaylar’ ve ‘Ağa çocuklarına müft kadrolara benzeri imtiyaz daha’ başlıklı yazılarımıza bakabilirler. Bugünkü yazımızda istisnai kadrolar dışında sınavsız adına memurluk kadrolarına yapılan atamalara ve atanma prosedürüne değineceğiz.

Öncelikle soruya karşılık çevirmek gerekirse; 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Üzerine Yasa’de sözleşmeli yerine alınacak subay ve astsubayların temini, yetiştirilmeleri, sınıflandırılmaları, bakım şartları, yükselmeleri, nasıp ve düz değiştirmeleri, görev ve yükümlülükleri, koca ve toplumsal hakları, muvazzaf subaylık yahut muvazzaf astsubaylık statüsüne geçmeleri, fek ve ayrılma esasları tafsilatlı aynı şekilde düzenlenmiştir.

Buna bakarak; kanunun Kavil Süreleri antetli 6’ncı maddesinde; Kontratlı subayların inikat sürelerinin üç yıldan birkaç ve dokuz yıldan fazla olmamak neredeyse, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine sınırlanmış yerine güç, derslik ve branşlara bakarak yönetmelikte belirleneceği Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmelerinin yenilenebileceği ancak kontratlı subaylardan paye gözyaşı haddini dolduranlar için 8.6.1949 günlü ve 5434 basit Kanun hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, bu kanunun Evre Bekleme Süreleri ve Sözleşmenin Yenilenmesi antetli 12’nci maddesinde; Sözleşmeli subay ve astsubayların rütbe bekleme süreleri üzerine, 27.7.1967 tarihli ve 926 mahdut Kanun’bile muvazzaf subay ve astsubaylar üzere belirlenen sürelerin uygulanacağı, kontratlı subaylardan dal rütbede ekip açığı bulunmadığı amacıyla terakki edemeyenlerin, terakki şartlarını taşımak kaydıyla sözleşme müddeti sonuna kadar basamak ilerlemesi yapacakları, seçkin kesim süresinin sona erme tarihinden yeryüzü beş altı üç kamer önce tarafların sözleşmeyi yenileyeceklerine dayalı mukayyet bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği hükmüne kayran verilmiştir.

Kesim sona erdikten sonra memuriyete atanma prosedürü

Sözleşmeli subayların veya astsubayların sözleşmelerinin sona ermesinden sonradan 657 az Ululuk Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesinde saha kayran; ‘657 basit Kanun’a bağımlı sıfır personelden özlük istekleri ile görevinden fariğ olanlar, boş kadro gezmek ve gireceği sınıfın niteliklerini yürütmek kaydı ile bu Kanuna bağımlı kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.’ hükmüne göre memuriyet kadrolarına açıktan atama prosedürü çerçevesinde atanmaları mümkündür.

Bu şekilde tayin yapılabilmesi amacıyla bu egemenlik çerçevesinde, genişlik az iki yıl çalışmış olup bile görevlerinden kendi istekleriyle çekilmiş bulunulması yahut görev sürelerinin sona ermesi gerekmektedir. Buna göre sınavsız memur olarak atanacakları sıralayacak olursak;

– 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na bağımlı subay ve astsubaylar.

– 4678 sınırlanmış Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Üzerine Kanun’a tabi sözleşmeli subay ve kontratlı astsubaylar.

– 3466 çevrilmiş Ehlihibre Uyanık Kanunu’na tabi uzman jandarmalar.

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını kavzamak üzere tıklayınız.

Share: