Kimler, laboratuvar sorumlusu olabilecek? İşte yapılan tebeddülat!

Ahali Sağlığı Hizmetlerine Müteveccih Laboratuvarların Iş Usul ve Esasları Karşı Bakir Talimatname, zaman Resmi Gazete’birlikte yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakir yönetmelikte laboratuvar personelinin niteliklerinde farklılık yapıldı.

Esbak Yönetmeliğe bakarak; Laboratuvar sorumlusu niteliklerine Tıbbi Biyoloji ve Moleküler Dirim Bilimi (Tablo-I) bölümleri eklendi. Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Vahit Sorumlusu(Tabela-II), ile Kimyevi Çözümleme Laboratuvarı Birim Sorumlusu Niteliklerinde(Safiha-III); Bildirme beş altı lisans düzeyinde terbiye almış ve laboratuvar teknik personeli niteliğine akla yatkın, laboratuvarda fiilen çalışan personel arasından görevlendirilecek. Göstermelik Kabul Ünite Sorumlusu İle Raporlandırma Ünite Sorumlusu niteliklerinde(Levha-IV) ise yer az yöre lisans mezunları arasından görevlendirilebilecek. Buna göre; Biyologlar artık Kimyasal Çözümleme Laboratuvarı Vahit Sorumlusu olabilecek, Laboratuvar teknikerleri de bu yıpranmamış yönetmelikle gelişigüzel daha çok Mostra Akseptans Ünite Sorumlusu İle Raporlandırma Ünite Sorumlusu olabilecek.

Talimatname değişikliğinin umum metni için tıklayınız.

Laboratuvar Sorumlusu

Resim-I

Esbak Yönetmelik

Kullanılmamış Yönetmelik

– Klinik mikrobiyoloji uzmanı

– Klinik biyokimya uzmanı

– Enfeksiyon hastalıkları uzmanı

– Otacı

– Veteriner hekim*

– Biyoteknoloji*

– Gıda mühendisi*

– Tarım mühendisi*

– Dirim Bilimci*

– Genetik mühendisi*

– Kimyacı*

– Kimya mühendisi*

– Belde mühendisi*

– Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı

– Tıbbi biyokimya uzmanı

– Enfeksiyon hastalıkları uzmanı

– Tabip

– Veteriner doktor*

– Biyoteknoloji

– Azık mühendisi*

– Ekincilik mühendisi*

– Biyolog*

– Genetik mühendisi*

– Kimyager*

– Kimya mühendisi*

– Yer mühendisi*

– Tıbbi dirim bilimci*

– Moleküler dirim bilimci*

* Tercihen laboratuar mesai alanında doktora/faziletli lisans eğitimi almış olanlar veya bu unvanlı personelden sunu bir iki iki sene laboratuarda çalışmış olanlar arasından görevlendirilir.

Laboratuvar Ünite sorumlusu

Tablo-II

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu

Esbak Yönetmelik

Eskimemiş Talimatname

-Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı

-Enfeksiyon hastalıkları uzmanı

-Klinik mikrobiyoloji uzmanı

-Veteriner hekim*

-Biyoteknoloji ve kalıtım bilimi mühendisi*

-Besin mühendisi*

-Ziraat mühendisi*

-Biyolog*

En birkaç lisans düzeyinde eğitim almış ve laboratuar ustalık personeli niteliğine makul, Laboratuarda çalışarak çalışan personel arasından görevlendirilir.

*mikrobiyoloji alanında erdemli lisans ve üst akademik kariyer yapmış personel yeğleme edilir.

Tabela-III

Kimyevi Çözümleme Laboratuvarı Vahit Sorumlusu

Geçmiş Yönetmelik

Yıpranmamış Talimatname

– kimya mühendisi*

– kimyacı*

– azık mühendisi*

– baytar hekim*

– ekincilik mühendisi*

– yer mühendisi *

Sunu birkaç lisans düzeyinde yetişek almış ve laboratuar personeli niteliğine akıllıca, fiilen laboratuarda müteharrik personel arasından görevlendirilir.

*Laboratuarın mesai alanında erdemli lisans ve beden akademik kariyer yapmış personel tercih edilir

Safiha-IV

Göstermelik Kabul Birim Sorumlusu İle Raporlandırma Vahit Sorumlusu

Eski Talimatname

Yıpranmamış Talimatname

– Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı

– Enfeksiyon hastalıkları uzmanı

– Klinik mikrobiyoloji uzmanı

– Veteriner doktor

– Biyoteknoloji ve kalıtım bilimi mühendisi

– Azık mühendisi

– Ziraat mühendisi

– Biyolog

– Kimya mühendisi

– Kimyager

– Mekân mühendisi

Genişlik az yöre lisans mezunları arasından görevlendirilir,

Share: