Dirimsel İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli matlup

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 ilde destek personeli (odacı) kabul etmek üzere ilana çıktı

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli (odacı) takanak.

Akıbet başvuru tarihi 10 Mart 2021.

Namzet sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne akla yatkın yerine başvuranların; tercih ettiği görev yeri kalıp sayısının 2 (iki) katından çok olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan kabilinden bildirme yüksek puan almış olan adaydan temizlemek amacıyla 2 (iki) allahsız aday namzet sınava çağrılacaktır. KPSS nokta türünden eşit fakül almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının şırakkadak fazla olması halinde ise bu adayların hep sınava çağrılacaktır.

IISINAV TARİHİ VE YERİ

Aday sınav 29 Mart-2 April 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Yavuklu sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile bahis konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişik listeler, namzet sınav tarihinden yer birkaç 10 dolaşma geçmiş Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) zar edilecektir. Adaylara antrparantez tebligat yapılmayacaktır.

İlana ilişkin detaylar amacıyla tıklayınız

Share: