Şua izni ve döner sermaye kesintisi sorunu

Işın izninde döner kebap kesintisi yapılmaması için dolgun sözleşmede değişmeyen alınması gerekmektedir.

ISTIFHAM: Selam, hastanede rontgen teknikeri yerine calismaktayim, bizlere seçme yil mecburi sunulan katma 1ay sua izinlerimizde doner sermayeden ara yapiliyor, kullanmasak zorunlu izne cikariyorlar bu konuyu gundeme getirmenizi istek ediyorum.

YANIT: Röntgen Teknisyeni Şua İzninde Sabit Dışı Melfuf Ifa Alabilir mi?

Esenlik personelinin genel yerine yıllık izinlerinin pekâlâ kullanılacağı 657 basit Yasa’nın 103. maddesine göre; “Amirlerin uygun bulacağı zamanlarda, global yahut ihtiyaca bakarak kısım hane kullanılabilecek, birbirini izleyen iki yılın izni birlikte aynı arada verilebilecektir.”denilmekte ve yine 657 sınırlanmış Yasanın 103. maddesinde ve Işın Bilimi, Radyum ve Elektrikle Otama ve Sair Fizik Tedavisi Müesseseleri Için Tüzük’ün 23. maddesinde Radyoaktif Işınlarla müteharrik personele yıllık izinlerine ekleyerek ayrıca seçme yıl tıpkısı aylık afiyet izni (Şua) verileceği belirtilmiştir.

Yıllık İzinlerde Çakılı Dışı Ekleme Ödemeden Ara Tamam mu?

4. Ahit Toplu Uyuşma Kararlarında düzlük kayran “döner kebap ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne büyüklüğünde olan almanak cevaz süreleri döner sermaye ödemelerinde çalışılmayan devir kapsamında değerlendirilmez.” hükmü gereği ayda 5, yılda 12 güne büyüklüğünde alınan izin sürelerinde sabit dışı munzam ödemeden kesinti yapılmamaktadır.

Şua İzinlerinde Çakılı Dışı Ilişik Ödemeden Yetersizlik Evet mu?

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Sınırlanmış Keyif Tesislerinde Vazifeli Personele Mülhak Ödeme Yapılmasına Dair Talimatname ile Afiyet Bakanlığı ve Ilişkin Kuruluşları Personeline Munzam Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Sabit dışı mülhak ödeme şu formülle hesaplanır;

Sabit dışı mülhak ifa= BirimPerformansPuanı X KadroUnvanKatsayısı X AktifÇalışılanGünKatsayısı

Işın Bilimi, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Değişik Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Tüzüğün 24. maddesinde “senede dört hafta muntazaman kesiksiz dinlence yapılması mecburidir.” hükmü vadi almaktadır. Şua izni bir tane seferde kullanılması gerektiğinden, izne çıkılan ay Hareketli Çalışılan Çevrim Katsayısı 0 (Liyakatsiz) olacağı amacıyla sabit dışı ekleme ifa yapılmamaktadır.

Almanak izin İle Işın İzni Farkları;

Almanak İzin

Şua İzni

Sevimli isterse kullanmayabilir

Kullanılması Zorunludur

Hane Kısım Kullanabilir

Yegâne seferde, benzeri hep namına kullanılır

Tıpkı sonraki yıla devreder

Tıpkısı ahir yıla devretmez

Kişi isterse almanak izninden vazgeçebilir yahut yılda 12 güne büyüklüğünde tıpkı yetersizlik olmadan kullanabilir, bu şekilde sabit dışı katma ödeme alabilir, fakat şua izninden caymak yahut hane bölük çekmek olabilir olmadığından seçkin ne sebeple olursa olsun Işın İzninde Çakılı Dışı Ilişik Ödeme Alamaz. Röntgen Teknisyenlerinin zorunlu olarak kullandığı Şua izinlerinde Çakılı dışı Eklenmiş Ödeme kesintilerinin olmaması üzere ilişik talimatname değişikliğine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Share: