İstenen namzet listede olmayınca, mülakatta kamu adayları elediler

İzmir Karaburun Belediyesi Evlendirme Memuru ve VHKİ almak üzere ilana bundan sonra amma mülakatta cümle adayları eledi.

İzmir Karaburun belediyesi 1 Evlendirme Memuru ve 1 VHKİ kabul etmek amacıyla 25 Haziran 2021 tarihinde ilana bundan sonra. Evlendirme Memuru ve VHKİ kadroları için lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Amme Idaresi, İktisat veya İşletme bölümlerinin birinden bulunmak şartı arandı. KPSS taban puanı bile 60 adına belirlendi.

İlana 719 aday başvurdu. Talimatname hükmü mucibince başvuranlardan, bildirme erdemli KPSS puanına ehil beş dinsiz namzet mülakata çağrıldı. Mülakata çağrılan adayların sunma bağan KPSS puanları 83,29 oldu.

Ancak sözlü sınava Evlendirme Memuru kadrosu için 2 aday, VHKİ kadrosu üzere ise bir namzet katıldı.
Yapılan namzet sınavın sonuçları zaman açıklandı.

İki komutan yardımcısı, alfabe işleri müdürü, mamure ve şehircilik müdürü ve polis amirinden oluşan 5 yabanlık encümen heyeti yavuklu sınavda tüm adaylara 60 altında fakül verdi.

Mahalli İdarelere İlk Kere Atanacaklara Dair Imtihan ve Nasıp Yönetmeliğinin 16. maddesi hükmü göre, aday sınavda kudretli addedilmek için, imtihan yerleşmiş başkan ve üyelerinin 100 kamu puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının yeryüzü beş altı 60 olması şarttır. Adaylara 60’ın altında benek verildiği üzere tamam adaylar liyakatsiz sayılmış, dolaysıyla şehremaneti memur alımı yapmamıştır.

Share: