İSG mezunlarına akademik alımlarda müracaat şansı verilmiyor!

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarına akademik alımlarda müracaat şansı verilmiyor!

Düzce Üniversitesi aracılığıyla 16 Eylül 2021 tarihinde farklı akademik birimlerin öğretim yardımcısı ve araştırma görevlisi ihtiyacını bastırmak üzere ilana çıkılmıştır.

bahis konusu kadroları incelediğimizde, bir nice yükseköğretim kurumunda olduğu kabil İş Sağlığı ve Güvenliği programında yine ilgilendiren düzlük mezunlarına başvurma imkanı verilmediği, bilakis programla aracısız ilgisi olmayan İşletme bölümüne felek tanındığını görüyoruz.

Bilindiği için, 6331 sınırlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3/1-f maddesinde “İş Güvenliği Uzmanı”; “Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, aksiyon sağlığı ve güvenliği alanında görev boşaltmak üzere Bakanlıkça izinli, hareket güvenliği uzmanlığı belgesine erbap, Nezaret ve ilişik kuruluşlarında himmet hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı” şeklinde tanımlanmıştır. bununla birlikte, “Maharet Öge” ise tıpkı Kanunda “Maharet öğretmen, fizikçi, kimyacı ve dirim bilimci unvanına eş olanlar ile üniversitelerin hareket sağlığı ve güvenliği programı mezunları” olarak belirtilmiştir.

Bu çerçevede, kamu yahut hususi kuruluşlarda İş Güvenliği Uzmanı yahut teknik eleman adına fariza alabilecek kişilerin ilişkin mevzuatında bölümleri kemiksiz belirtilmiştir. Bunun dışındaki departman mezunlarının İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti verebilmesi hukuken gibi değildir. Gümüşova Çığır Yüksekokulu İş Sağlığı Güvenliği programının akademik kadrosuna baktığımızda ilgili kanunun aradığı koşulları sağlayan personel istihdam etmedikleri kabilinden mevcutta tıpkısı İşletme alanında Öğretim görevlisinin olduğu, İş Sağlığı alanında personel istihdam edilmesi gerekirken ikinci aynı İşletmecinin bu programa alınması “zata mahsus” mesajı vermekten apayrı tıpkı durum benzer değildir.

Bu kapsamda, Düzce Üniversitesinin Gümüşova Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programında ilgili Kanunda sıralanan bölümler ve alelhusus bu konuda dört yıl lisans eğitimi gören İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarına okazyon verilmemesinin izahı gibi değildir.

Serencam adına, halen başvuru süreci bitmeme eden Öğretim Yardımcısı kadrosunda düzlük mezunlarına başvuru şansı verilerek “memul namzet” hesabına rekabete imkan sağlanmasını Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden arzu ediyoruz.

Share: