ÖĞRETIM YARDIMCISI alımında noter belgesi isteyen darülfünun!

Düzce Üniversitesi Ülfet Bölümü Türe Programı Öğretim Yardımcısı alımında başvuruları hudutlandırmak üzere alakasız olarak “Noter Belgesi” istedi!

Düzce Üniversitesi eliyle Akçakoca Patika Yüksekokulu Hukuk Bölümü Türe programına 1 (aynı) öğretim yardımcısı ahzetmek için ilana çıkmıştır. İlana başvuracak adaylarda; “Ülfet Fakültesi mezunu ve Hususi Ülfet Anabilim Dalında Tezli Faziletkâr Lisans yapmış tevessül etmek. Noterlik belgesine sahip olmak” şartı aranmıştır.

Takipçilerimizden mevrut bildirimlerde, “NOTERLİK BELGESİNİN” öğretim görevlisi kadrosuna başvuruyu sınırlandırdığı ve Öğretim Görevlisi olarak atanacak adaylar için temas mükemmeliyet ölçüsü olmadığı ifade edilmektedir.

Temas Ülfet Fakültesi mezununun Adalet Bakanlığına başvurmak yoluyla alabildiği Noter Belgesinin Ülfet alanında Lisans ve Faziletli Lisans etme şartı aranan öğretim yardımcısı kadrosuna başvuruda hususi araç yerine aranması akla ve mantığa sığan ayrımsız buut olmadığı kabil ne ayrımsız nitelik ölçüsü ne üstelik tecrübeyi belgeleyen tıpkısı durumdur! son yapılacak olan alımın kişiye özel bir gurur olduğunun ilanıdır. Bunu burada yazdığımız üzere ön istimara sonuçlarının duyurulması ile esasen haklı çıktığımızı yeniden gündeme getireceğiz.

Son kendisine görüldüğü amacıyla pişmiş aşa tuz katan cinsten tamamen üniversitenin almayı planladığı kişiye üstünlük uydurmak ve rekabeti tenkis etmek için koyduğu bu şartı on paralık gecikmeksizin İPTAL etmesini öneriyoruz!

Share: