Hemen Kuran Kursu Öğreticisinin katma dersi kesiliyor

Resmi toplantılara katıldığı amacıyla başka kurumlarda melfuf ibret kesintisi yapılmazken, Diyanette munzam öğüt kesintisi yapılıyor.

kamu personeli yoluyla, bizlere kavrama ettirildiğinde, cevaplamakta genişlik çok zorlandığımız husus, farklı uygulamalardır.

Bu yazının konusu birlikte, bu türdendir.

Bilindiği amacıyla eğitimcilere sunulan derslerin ayrımsız kısmı maaş karşılığı bir kısmı ise melfuf öğüt karşılığı verilmektedir. MEB’de, Din İşleri Başkanlığında, Emniyette, adalet Bakanlığında, uygulama bu şekildedir.

Öğretmenlerin, öğüt ve ek ibret saatlerine ilişkin esasların uygulama dayanağını, Kabine Kararıyla yürürlüğe konulan, “Milli Yetişek Bakanlığı Idareci ve Öğretmenlerinin Öğüt ve Ilişik Öğüt Saatlerine İlişkin Değişmeyen” oluşturmaktadır. Tıklayınız.

Kuran Kursu Öğreticilerinin öğüt ve ve katma ibret saatlerine ilgili esasların uygulama dayanağını ise esasen Kabine Kararıyla yürürlüğe konulan, “Ilmek İşleri Başkanlığınca Planlı Yetişek Faaliyetlerinde Uygulanacak Ibret ve Katma Ders Saatlerine İlişkin Değişmeyen”, oluşturmaktadır. Tıklayınız.

Kült esaslarında, ilişik derslerin fiilen yapılma koşulu bulunmaktadır. MEB esaslarında ise ek derslerin yapılmasa bile, yapılmış sayılacağı haller antetli apayrı benzeri maddesi bulunmaktadır. MEB esaslarındaki maddeye göre, hoca MEB’in düzenleyeceği derinti yahut seminer türü faaliyetlere katıldığında eklenmiş dersin kesilmeyeceği kilitsiz küreksiz namına hükme bağlanmıştır. Bire Bir hükmün benzerleri, Inanma ve Hak Bakanlığı esaslarında yer almaktadır. Ancak, eş bir hüküm Diyanet esaslarında düz almadığı için, çalıştırıcı katılmasının zorunlu olduğu Din toplantısına katıldığında, ekleme dersi kesilmektedir.

İki değişik aplikasyon…

Kuran Kursu Öğreticileri sadık namına aplikasyon farklılığının giderilmesini, güruh da olsa tekrar Ilmek’in tevdi ettiği görevin namına getirileceğini belirterek, MEB, Itimat veya Adalet Bakanlığı esaslarında düzlük düzlük “Ilişik dersin yapılmış sayılacağı haller” antetli bire bir bölümün Diyanet yönetmeliğine eklenmesini istemektedir.

Diyanet Yönetmeliğinde vadi düzlük egemenlik

“Ek ders ünite ücreti ve görevin çalışarak yapılması
KONU 11.. (2) Bu Karar kapsamındaki personele katma öğüt ücreti ödenebilmesi amacıyla, eklenmiş ibret görevinin çalışarak işlenmiş olması şarttır. Melfuf ders ödemelerinden masraf yetkilisi, tediye emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda tamlanan asıllar ve esaslar çerçevesinde ek ibret görevinin gerçekleştiğine ilgili belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.”

MEB yönetmeliğinde kayran düz buyruk

Öğüt görevinin işlenmiş sayılacağı haller
BAP 16- (1) Ayrımsız tedrisat yılında 90 haset geçmemek amacıyla, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça yahut verilen mezuniyet uyarınca valiliklerce mahdut içinde planlı her kalem eğitsel yolculuk, konferans, ağırşak ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş munzam öğüt görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişik melfuf öğüt ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

KAPAT X

Adalet Bakanlığı yönetmeliğinde düz düz hüküm

Ek öğüt birim ücreti ve görevin çalışarak yapılması
KONU 13 –

(2) Bu Değişmeyen kapsamındaki personele ekleme ders ücreti ödenebilmesi amacıyla, ekleme ibret görevinin çalışarak yapılmış olması, munzam ibret görevinden sayılan yahut ekleme ibret görevinin mamul sayılacağı haller itibarıyla ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Melfuf ibret ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen realizasyon görevlisi ve bu Kararda belirtilen anne ve usuller çerçevesinde melfuf ders görevinin gerçekleştiğine ilişik belgeyi düzenleyen ve onaylayan gayrı temin görevlileri müteselsilen sorumludur.

Emniyet Genel Müdürlüğü yönetmeliği

Mülhak ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
BAP 16(1) Bu Karar kapsamına giren personel;

a) Milli bayramlar, yapı yıldönümleri, açılış ve kapanış haset töreni hazırlık çalışmaları ve törenlerine öğrencilerle birlikte katıldıkları takdirde bu günlerde,

b) Genel Müdürlükçe ibret kitabı veya havari ibret kitabı, tahsil programı ve malzeme hazırlama, geliştirme, tetkik ve araştırma işlerinde çalıştırılanlar, bu görevleri boyunca,

c) Dar içindeki değme tür eğitimsel gezi, spor müsabakaları, konuşma, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler, bu görevleri süresince,

maaş karşılığı öğüt, ibret niteliğinde koordinasyon görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş mülhak öğüt görevleri var ise, katma ders ve ibret dışı tedbir ve planlama görevlerini yapmış sayılarlar.

Share: