HAGB cezası kayran tıpkısı birey polis güçleri, bekçi ve er benzer mi?

Hakkında eksik suçtan HAGB kararı verilen emanet polis, çeri, nokta olabilir mi?

Çokça ince zamandır araştırdığım ve halen kesin tıpkısı yanıt alamadığım benzeri sorum var. Yarım Yamalak ölüme sebebiyet olma durumundan tıpkısı sene sekiz kamer ceza aldım ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Ego asker, polis güçleri, nokta üzere mesleklere müracaat bile yatmak istiyorum ve bu mutsuz fenomen önüme çıkma diye korkuyorum. Bu nitelik ait kadrolara atanmaya engel midir?

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Genel Müdürlüğünün subay, astsubay, polis güçleri ve bekçi alımlarında aranacak şartlar öz mevzuatlarında özel yerine belirlenmiştir. Düzenlilik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa bakarak söz konusu mesleklere personel alımlarında antrparantez hem arşiv araştırması hem bile düzenlilik soruşturması yapılması zorunludur.

Hem Polis Iz Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği hem da Polis Güçleri Meslek Eğitim Merkezleri Antre Yönetmeliğinde mahkumiyet gibi ilişkin olarak; “26/9/2004 günlü ve 5237 sınırlanmış Türk Ukubet Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler önceki olsa üstelik, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen ayrımsız suçtan yağlık hükmün açıklanmasının düşüncesiz bırakılmasına değişmeyen bırakılmış olsa da tıpkı yıl yahut daha çok süreyle kodes cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının vurdumduymaz bırakılmasına değişmeyen verilmiş olsa de devletin güvenliğine karşı taksirat, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine cebin taksirat, zimmet, irtikap, algı, arakçılık, ayyarlık, düzmecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kurca, edimin ifasına arabozanlık karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa alın suçlardan ortalık mahküm olmamak yahut bu suçlardan yağlık bitmeme etmekte olan tıpkı soruşturma veya takibat eksilmek veya kovuşturması neva ile neticelenmemiş kalkışmak” hükümleri kayran almaktadır.

Bekçiler bakımından ise bekçiliğe çalım şartları 7245 dar Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Methal Sınavı Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Kanunun 3. maddesinde çarşı ve mahalle bekçisi namına istihdam edileceklerde; 657 sınırlanmış Çap Memurları Kanununun 48 inci maddesinde aziz genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen terbiye, yaş, esenlik ve fiziki uzluk kabilinden özel şerait aranacağı hükme bağlanmıştır.

657 basit Kanunun 48. maddesinde kasten işlenen ayrımsız suçtan muhit 1 sene ve cisim mahkumiyet memurluğa bariyer olmakla alay malay Yönetmelik kırıcı mahpushane veya şeş aydan aşkın dam cezasını dideban yerine atanmaya engel akseptans etmiştir. Mahkumiyet koşulu dışında polisliğe girişte olduğu kabilinden ispirto, uyuşturucu veya münebbih madde kullanımı zımnında otama görmüş yahut görüyor başlamak da yasakçı olmaya engeldir. Talimatname ile getirilen arttırma şartların 7245 basit Kanunda verilen yetkinin dışına çıktığı, bu yönüyle Yönetmelik hükmünün, dayanağı olan Kanuna mugayir olduğunu değerlendirmekteyiz.

Görüleceği üzere hem polis, hem bile yasakçı alımlarında mahkumiyet koşulu kendisine bile bile işlenen suçlardan alınan mahkumiyetler dikkate münfail olup, falsolu suçlar format dışında tutulmuştur. Buna göre yarım yamalak suçlardan mahkumiyet münfail olması polis güçleri ve bekçi olmaya engel oluşturmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay ve gedikli olarak görev ahzetmek isteyenlerde aranacak koşullar ise Kurumun genel ağ sitesinde vadi almakta olup, buna göre adayların detone suçlar dış doğmak üzere; affa veya zamanaşımına tutulmuş yahut mal cezasına çevrilmiş veya tehirli, hükümlülüklerine ilgilendiren kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa birlikte, bire bir cürümden mahkûm bulunmaması yahut soruşturma altında olmaması gerekmektedir. Bu kapsamda taksirle işlenen suçlar sebebiyle alınan mahkumiyet subay ve astsubaylığa müracaat için engel değildir.

657 sınırlanmış Kanunun 48. maddesinde üstelik mahkumiyet hükmünün görevli adına atanmaya bariyer teşkil edebilmesi üzere esas alt bölüm mahkumiyetin kasten işlenen benzeri yanlışlık cihetiyle alınmış olmasıdır. Taksirle işlenen taksirat sebebiyle alınan hürriyeti bağlayıcı cezalar memur olarak atanmaya engel değildir.

Gayrı taraftan, 7315 sayılı Düzenlilik Soruşturması ve Belgelik Araştırması Kanununa bakarak subay, astsubay, polis güçleri ve bekçi olarak atanmada asayiş soruşturması ve arşiv araştırmasının alay malay yapılması gerekmekte olup, kişinin adli sicil kaydı ile can hakkındaki mukannen mahkeme kararları, kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının idraksiz bırakılmasına ilgili kararlar ve sevimli için bitmeme eden yahut sonuçlanmış olan soruşturma evet dahi takibat kapsamındaki olgular düzenlilik soruşturması ve belgelik araştırması kapsamında belirleme edilecektir. Bu şekilde elde edilen ve istimara içermeyen olgusal veriler, asayiş soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla vazifeli birimlerce ait hava ve yapılış bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilecek, Istimara Komisyonu namına gıcırı bükme verilere ilişik nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini bağlanmış olarak atamaya izinli amire sunacaktır.

Akıbet adına taksirle işlenen taksirat cihetiyle alınan mahkumiyet hükmünün subay, gedikli, bekçi ve polis güçleri alımlarına başvuruya bariyer olmadığını, bu durumdakilerin düzenlilik soruşturması ve arşiv araştırmalarının üstelik müspet sonuçlanması halinde ait görevlere atanabileceklerini değerlendirmekteyiz.

Share: