Güvenlik, branş yönetmeliğini değiştirdi

Güvenlik, branşlı personelin görevlendirilmesiyle ilgilendiren makro ayrımsız fark yaptı.

Güvenlik Umumi Müdürlüğü, 3 Mart tarihi itibariyle Inanma Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğini değiştirdi.

Değişiklik öncesi dal tanımı:

“ç) Dal: Inanma Teşkilatındaki görevlerin adına getirilebilmesi için oluşturulan hususi hizmet alanlarını,”

Değişiklik sonrası dal tanımı:

ç) Dal: Itimat Teşkilatındaki görevlerin yerine getirilebilmesi için oluşturulan özel yetenek, beceri bilgelik ve maharet gerektiren hususi hizmet alanlarını,

Kaldırılan 8. konu hükmü

Görevlendirme
Konu 8(1) Branşlı personel kural adına branşıyla ilgili görevde istihdam edilir. Fakat; branşta ihtiyaç fazlası istihdamın ortaya çıkması, diğer bakım alanlarında personel ihtiyacı bulunması, personel karşı branştan çıkarma ile sonuçlanacak tıpkı işlemin başlatılması hallerinde kol konusu hizmette aksamaya kez açmamak ve branşlı personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmemek gibi branşlı personel eksantrik hizmetlerde istihdam edilebilir. Bu muamele gerekçeli kendisine branşın merbut bulunduğu ofis başkanlığına bildirilir.

MEMURLAR.NET’İN AÇIKLAMALARI

1- Kol tanımında kayran düzlük “hususi yetenek, beceri bilgelik ve beceri gerektiren” ifadeleri çıkarılmıştır.

2- Branşlı personelin duraç olarak branşıyla ilgilendiren görevde istihdam edileceği şeklindeki düzenleme kaldırılmıştır. Bu düzenleme, yaşamış olduğumuz siyasal gündeme ilişik görünmektedir. Bu yıpranmamış aranjman yardımıyla branşlı personel özellikle TEMA, KOM, İstihbarat kadar şubelerde çalışanlar değişik aynı alanda görevlendirilebilecek.

Dal yönetmeliğinin son tırı vırı için tıklayınız.

Share: