Görevinden ayrılıp işyar oluşmak talip öğretim yardımcısı minimum kaç yıl çalışmalı!

Danıştay 12. Dairesi, görevinden ayrılıp da 657 çevrilmiş Kanununa bağımlı işyar kadrolarına atanmak isteyen tedrisat görevlilerinin asgari 2 sene çalışmış olmaları gerektiğine karar verdi.

Özge personel kanunlarına tabi iken, görevinden ayrılıp üstelik memur kadrolarına atanmak isteyenler asgari birçok yıl çalışmalıdır. Bu kapı henüz önceki 28.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Saf Nolu Amme Personel Tebliği ile düzenlenmişti. Bu tebliğde saha düz egemenlik gereğince asgari 2 sene çalışmış olma şartı aranmıştır.

Fakat bahis konusu bu deklerasyon, 21.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4 Kol Nolu amme Personel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Benzeri öğretim görevlisi 2010 yılının Nisan ayında yani 1 Dizi Film nolu Deklarasyon yürürlükte iken, görevinden ayrılmış ve bir bakanlığa atanmak için başvurmuştur. Vekillik üstelik manifesto hükmünü gerekçe göstererek, atanma talebini reddetmiştir. Atanma talebi reddedilen öğretim yardımcısı hem tebliğ hükmünün hem dahi red cevabının iptali üzere sorun açmıştır.

Dosyayı inceleyen Danıştay 12. Dairesi, görevinden ayrılıp de 657 sayılı Kanununa tabi memur kadrolarına atanmak isteyen tedrisat görevlileri üzere minimum 2 sene çalışmış olma şartı aranmasında hukuka tehalüf bulunmadığına karar vermiştir.

Daha ilk Danıştay İdari Sevgili Daireleri Kurulu da 2017 yılında, manifesto hükmünün iptali yönünde değişmeyen veren Danıştay 12. Dairesinin E:2010/8348 nolu kararının bozulmasına değişmeyen vermişti.

İŞTE DANIŞTAY 12. DAİRESİNİN KARARI

Share: