Tayini çıkan keyif personeli ne büyüklüğünde sürede ayrılmalıdır?

Istifham: Keyif Bakanlığı zir nahiye tayini istedim tayinim olumlu sonuçlandı. ÇKYS’de düştü, fakat firkat süresi hangi büyüklüğünde? personel servisim 60 çevrim diyor, internette 45 gün yazıyor, memleket sağlık müdürlüğü 30 periyot diyor, kafam karıştı. müsaade dönemi olduğu amacıyla eksik öge var ondan yağlık hastane tezelden çıkışıma cevaz vermiyor

Yanıt: 657 Mahdut Celal Memurları Kanununun 62.ve 63.maddelerinde şu hüküm vadi almaktadır:

Husus 62

“a) Aynı yerdeki görevlere atananlar tayin emirlerinin kendilerine beyanat gününü,

b) Eksantrik yerdeki görevlere atananlar, tayin emirlerinin kendilerine bildiri tarihinden itibaren 15 zaman içerisinde o yere akıntı ederek galiba el süresini, izleyen iş günü ortamında işe fethetmek zorundadırlar. Cenk ve alışılmamış hallerde bu süre Reisicumhur Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1Kanuni izinlerin kullanılması yahut eğreti bir görevin yapılması sırasında eksantrik ayrımsız göreve atanan memurin üzere iznin yahut arızi görevin bitimi,

2Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda kâin sayman ve muhasebeci mutemetleri için devrin sona ermesi,

3Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılmış olarak beyanat edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya bakir fariza yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.”

Husus 63

“Bir göreve ilk kez yahut yeniden atananlardan vesika ile isbatı cins avcı esbap olmaksızın 62. maddedeki müddet süresince işe başlamayanların atanmaları bozma edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Oran memuru adına istihdam edilemezler. Bunların doküman ile isbatı benzer zorba nedenler nedeniyle göreve başlamama berhava iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya mezun makamlarca halel edilir.”

DEĞERLENDİRME

657 Az Kanunda tayin tebliği sonrası süreler müstahkem olup, atama tebliği öncesi sürelerden bahsedilmemiştir.

Bu durumda Keyif Personeli Ne Büyüklüğünde Müddet İçinde Ayrılması Gerekir

KAPAT X

Bu süreler “Nasıp Değerlendirme Komisyonu” tarafından belirlenir. Ahit Tayinlerinde İlan metninde belirtilirken, mazeret ve farklı tayinlerde Atama Kıymetlendirme Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, atama kararlarında bu süreler belirtilir. Bu süreler tayin çeşidine göre ayrımlılık gösterebilir. Söz Gelişi, 2019 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Sınırlı İller Arası Ünsüz Göçüşmesi Kanalıyla Atanma Kurası İlan metninde tamlanan müddet 30 gündür, 2017 yılında yapılan Şöhret Değişikliği sınavını kazananlar üzere Alt Kurul eliyle tamlanan süre 60 gündür.

Kıymetlendirme; Ast nahiye tayini istemeniz zımnında, Nasıp Kıymetlendirme komisyonu aracılığıyla alınan ve atama kararında belirtilen süre ortamında ayrılış yapmanız gerekmektedir. Tamlanan süre içre firkat yapmadığınız takdirde, firak yapmama mazeretinizi bildirmeniz gerekmekte, aksi takdirde atamanız halel edilecektir.

Share: