Askeri kuruma sivil vazifeli alırken destan şartı

Askeri kurumlardaki sivil memurlar, kâh hükümler dışında 657 basit Kanundaki hükümlere tabidir. 657’nin uygulanmayacak hükümleri kanunun 232. maddesinde marke olup, bu hükümler beyninde memurluğa atanmayı düzenleyen “umumi ve hususi şartlar” başlıklı 48. madde yer almamaktadır. Buna bakarak askeri kurumlara alınacak sivil memurin üzerine birlikte, 657’nin 48. maddesi hükmü uygulanmalı ve boy şartı aranmamalıdır. Memurlar.net’e iletilen bilgilere bakarak bu konuda küşade haddinden fazla sayıda dava bulunmakta olup, kuvvet komutanlıkları personel birimi yöneticilerinin çok ara geçmeden ayrımsız hazırlık alması ve sorunu çözmesi gerekmektedir.

926 çevrilmiş Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 1 inci maddesinde meydan alan “Bu yasa, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harb okulları, fakülteler, faziletli okullar ve gedikli okullarında öğrenim fail çeri öğrencilere uygulanır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde vazifeli gayrı asker ve sivil şahıslar kişi özel kanunlarına tabidirler.” hüküm mucibince sivil memurlar hakkında 657 sınırlanmış Kanunda sayım edilen istisnalar dışında fehamet memurları kanunları hükümleri uygulanmaktadır.

657 basit Kanunun işyar olmanın umumi ve hususi şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinde “Çap memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki umumi ve hususi koşullar aranır.
A) Umumi koşullar:
1. Türk Vatandaşı girmek,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki gözyaşı şartlarını giymek,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki tahsil şartlarını kaldırmak,
4. Kamu haklarından mahrum rastlanmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde tamlanan süreler önceki olsa üstelik; kasten işlenen benzeri suçtan etraf ayrımsız yıl yahut daha fazla süreyle dam cezasına evet bile affa tutulmuş olsa da devletin güvenliğine cebin suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine alın taksirat, milli savunmaya alın taksirat, izzet sırlarına cebin taksirat ve çaşıtlık, zimmet, irtikâp, alacak, hırsızlık, dolandırıcılık, düzmecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye arabozanlık teşviş, edimin ifasına arabozanlık kurca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından hükümlü olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askeriye çağına gelmemiş mevcut olmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askeriye hizmetini yapmış yahut atılı yahut rezerv sınıfa geçirilmiş kalkışmak,
7. 53 üncü özellik hükümleri hafi dikilmek kaydı ile görevini sabah akşam yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
B) Hususi şerait:
1. Bakım göreceği derslik amacıyla 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen tedris ve terbiye kurumlarının birinden icazet almış başlamak,
2. Kurumların hususi kanun veya sair mevzuatında aranan şartları içki içmek.” hükmü kayran almaktadır.

Değişik taraftan;657 basit izzet memurları Kanunun “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Müteharrik Memurlara Uygulanmıyacak Maddeler:” antetli 232 maddesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri Mahkemeler Bünye ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar karşı halen yürürlükte bulunan özge mevzuatın uygulanmasını ölçü bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinde etkin sivil memurin, kontratlı ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun;
Mücahede saatleri hakkındaki 99 uncu,
Günlük mücahede saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü,
Günün 24 saatinde süreklilik gösteren hizmette emek saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci, fazla mücahede ücreti hakkındaki 178 inci,
Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci,
maddeleri hükümleri uygulanmaz.” denilmekte olup, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Müteharrik Memurlara Uygulanmaya Devam Olunacak Hükümler:” başlıklı 233 üncü maddesinde “Bu kanunun 7 nci bölümünde vadi düzlük “Sıkı Düzen” e ait 124,136 ncı maddelerindeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurin ile kontratlı ve yevmiyeli personel için uygulanmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Bakım Yasa ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Bünye ve Yargılama Usulü Kanunu ve bahis ile ilgili başka hükümleri saklıdır.”hükmü vadi almaktadır.

Temel, kanun, nizamname, talimatname ve ast aranjör işlemlerin elan üst düzenleyici mevzuat ile şöhretli hakları kısıtlayıcı aranjman yapamayacakları bilinmektedir. Bu husussa uymaz kendisine yapılan düzenlemelerin etki denetimi ile fek edildiği bilinen bir gerçektir.

Bu hususa kat sayı yerine;
Görevli alımlarında 657 sayılı Kanunda askeriye için belirlenen niteliklerden üste durum belirlenmesi,
Vazifeli alımlarında 657 çevrilmiş Kanunda gözyaşı üzere belirlenen niteliklerden üste durum belirlenmesi (657 basit Yasa yön 41),
Vazifeli alımlarında seks ayrımcılığı yapılmasına müteveccih şartların belirlenmesi , gösterilebilir.

söz konusu hususlara ilgili yerine yargıya anlamaklık fail davaların geneli davacılar lehine sonuçlanmış bulunmaktadır.

657 az Heybet memurları kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 7 inci fıkrası “53 üncü yön hükümleri gizli yüzmek kaydı ile görevini sabah akşam yapmasına bariyer olabilecek akıl hastalığı rastlanmamak.” hükmünden hareketle sivil memurlara boy sınırlamasının hizmet gereğine uygun olmadığı ve kamu yararı ile bağdaşmadığı tarafımızca değerlendirilmektedir.

İdarenin hukuka çap kendisine gördüğümüz bahis konusu işlemi üzere, yönetmeliğin iptali yahut yalnızca yönetimsel işlemin iptali açısından yargıya götürülmesi türlü bulunmaktadır.

BİR TOPLU TARTIŞMA ÜYEMİZİN TESPİTLERİ

Sevgili memurlar.net yöneticileri,
Muhtemelen forumlardan başlıklarını izleme ettiğinizi düşünüyorum ancak yinede TSK Memur alımlarında yaşanan klan karmaşasını sizlerle katılmak istedim.
2008 yılının yedinci ayının 16 sında bahis konusu yönetmelikte yapılan değişikliklerle işyar alımlarında kim kamet sınırı aynı askeri personel alımına makbul (Subay, Astsubay, Eksper erbaş) kamet sınırı olan aya 1,64 olarak sınırlı hangi Anayasa hükümlerine ne bile 657 sınırlanmış kanuna akla yatkın olan bu değişiklikten dönülmüştür. bahis konusu tarihten sonra TSK’nin bir haddinden fazla sivil vazifeli alımı yapılmış ve uygulama mağduru yüzlerce emanet ortaya çıkmıştır. Kul bu mağdurlardan biri olacağım geçenlerde. Boyum belirlenen sınırın altında ve TSK Keyif Yönetmeliği’ndeki sınırın altında olmama rağmen başvurumu yaptım ve mülakatı kazandım. Şuan askeri hastaneye sevkim yapılacak ve galiba TSK Sağlık Yönetmeliği Md.85’e (klan şartını düzenleyen yön) göre sivil memurluk yapamaz yazacak ve bu sebeple atamamın yapılmadığına dayalı ihbariye alacağım.
Forumu (TSK’ da görevli sivil memurin) taharri ederseniz benim durumda olup ataması inatçı olan ve sav açan bir çok hempa forumda bulunmakta. Ben dahi henüz esenlik raporunu almadan evvel hazırlıklarımı sav sürecine göre ayarlamış durumdayım. Bire Bir bölük sevgili Yönetmeliğin iptalini da içermekle gelişigüzel bire bir çoğu vakit kaybetmeden idarece yapılan bireysel yönetsel işlemin iptalini içermekte.
Bütün bunların yanında TSK Vazifeli alımlarına hala devam etmekte ve bu yiyecek yüzünden kıygın sayısı gitgide artmakta. Özge herhangi bir şartı sağladığı halde başvurmayan yada ego üzere murafaa sürecini hücre alıp ta başvuran..
Sizlerden ricam bire bir sair B tipi memuriyetlerde nakız edilen gözyaşı ve seks şartları üzere (rastgele hangi kadar alım TSK’ da olsa) TSK deki memurluk alımlarında üstelik bu şartın kaldırılması için asıl sayfanızda bu durumu malumat yapmanızdır. Yoksa gereksiz davaların sayısı artacağı kadar insanlar şu ciddi başıboşluk ortamında henüz üstelik bunalımlara girecektir. Ben daha bakir başladım bu ağırlık yola amma inanın günlerdir. Gözümden akıttığım yaşları bire bir ben bilirim birde Cenabıhak. Gülmek haram oldu çıktı. Sizler sayesinde sesimizi duyurabiliriz lütfen bu konuyu anne sayfada haber yapın. İnsanların çok zor hareket buldukları şu günlerde hakeza absürt şartlardan elenmesi haddinden fazla ağırıma gidiyor. Göstereceğiniz rabıta ve alakadan çevre şimdiden çokça teşekkürname ediyorum.

Share: