DPB’den tedrisat elemanlarının doktora değerlendirmeleri karşı majör kuruntu

Büyüklük Personel Başkanlığı, tedrisat elemanlarının doktora eğitimlerini tamamlamaları halinde bir rütbe verilmesinin makul olduğuna dair kuruntu verdi.

Hatırlayacağınız için, 26 Mayıs 2017 tarihli haberimizde; Yükseköğretim kurumlarında fariza yapmakta olan akademisyenlerden doktora bitirenlerin tahsil değerlendirmelerinde farklı uygulamaların yıllardır devam ettiğini, bazı üniversitelerde doktorasını bitirenlere 1 (aynı) etap verilmekte iken, bazılarında ise 2 (iki) rütbe uygulaması yapıldığını, yıllardan beri farklı bitmeme etmekte olan bu uygulama hakkında ilişik kurumlar yoluyla verilecek yıpranmamış bire bir düşünüm doğrultusunda üniversiteler arasında tıpkı birlikteliğin olmasının heybetli olduğunu gündeme taşımıştık.

Bu kapsamda, Ihtişam Personel Başkanlığı vasıtasıyla konu ile ilgili verilen yıpranmamış aynı görüşte;

1- 2914 sınırlanmış Yükseköğretim Personel Kanununa bağımlı tedris elemanlarının erdemli lisans ve doktora yapmaları halinde tahsil değerlendirmelerinin 219 çevrilmiş kanunda belirtik düzenlenmesi cihetiyle 657 mahdut Izzet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanmasının tür olmadığı,

2- Bu bağlamda, faziletkâr lisans sonrası doktora eğitimi bitiren tedrisat elemanlarına 2914 az Yükseköğretim Personel Kanununun 6 ncı maddesi göre prosedür organizasyon edilerek 1 rütbe verilmesi gerektiği,

İfade edilmiştir.

Share: