Laboratuvar teknikeri, dirim bilimci kadrosunu alırsa, alt göreve düşüyor

Laboratuvar Teknikerine, ense öğrenimi olan Dirim Bilimi bölümünü bitirmesi ve biyolog kadrosuna atanması durumunda, yönetmelik madun fariza verilmesini öngörüyor. Bu nedenle talimatname değişikliği yapılmalı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sınırlanmış yazısında; Mehabet Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 günlü ve 2006/10344 az Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’uncu maddesinin (e) fıkrasında “Kurumların beceri ve esenlik hizmetleri sınıflarına ilgili kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki tıpkısı eğin öğrenimi bitirenlere, cetvellerde antrparantez belirtilen istisnai olaylar dünya atılmak amacıyla, kariyerleri (mesleksel dip öğrenimleri) temel alınarak remiks ve tazminat ödenir.” denmektedir.

Afiyet Bakanlığı Dümen Hizmetleri Umumi Müdürlüğü tarafından Ense Tahsil remiks ve tazminatlarına ait illere göndermiş olduğu 60438742 mahdut yazısında; Dirim Bilimi Bölümü üst tahsil olarak kabul edilmiştir.

09.10.2013 günlü ve 28790 çevrilmiş Resmi Ceride yayımlanıp halen yürürlükte olan, Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği’nin 15. maddesinde; Tıbbi laboratuvar personelinin nitelikleri belirtilmiştir. İlgili yönetmelikte göre Tıbbi laboratuarlarda; tıbbi laboratuar sınıfına ve uzmanlık dalına makul tıbbi laboratuar uzmanı ile tıbbi laboratuar teknikeri/teknisyeni bulundurulur antrparantez Ayrıksı personel adına tıbbi laboratuarlarda tam sayıda yardımcı personel, sekreter ve bindi hizmet personeli bulundurulabilir.

Biyologlar Tıbbi Laboratuarda Çalışabilir mi?

Tıbbi laboratuar yönetmeliğine göre Biyologlar Tıbbi laboratuarlarda fakat Değişik personel adına; apotr, yazman ve destek personeli adı altında çalışabilir.

Bu durumda; Tıbbi laboratuarda müteharrik laboratuar teknikeri, dip öğrenimini olan Dirim Bilimi Bölümünü bitirip Dirim Bilimci kadrosunu alırsa, Laboratuarda esas olan tıbbi laboratuar personeli yerine, yardımcı personel, yazman ve bindi bakım personeli namına görev alacak ve sonunda dal öğrenime zir görev mevdu olacaktır. 4 yıl kip bire bir eğitimin arkası sıra, Şan değişikliği yazılı-namzet sınavlarında liyakatli adına kadrosunu alan Biyologların alt göreve getirilmesi veya buna tutkun namına tıbbi laboratuarlardan alınması, ense öğrenimin ayrımsız ceza niteliği anlamına geleceği ortaya çıkmaktadır.

İlgili yönetmelikteki bu durumun düzeltilmesi Biyolog Unvanının tıbbi laboratuar yönetmeliğinde düzlük alması ile bu durumun düzeltilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Share: