Diş merkezlerinde çalışan acil farkı alır mı?

Diş Hastanelerinde Müteharrik Esenlik Personeli Riskli Ünite Katsayısından Yararlanır mı?

Diş Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personeli Riskli Vahit Katsayısından Yararlanır mı?

Soru: Kavşak ve diş sağlığı hastanelerinde ivedi farkı ödeniyor mu, şeb vardiyaya küsurat personele spesifik birim olmasından yağlık ivedili ücreti ödenir mi?

Cevap: Halen yürürlükte olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Merbut Afiyet Tesislerinde Işyar Personele Melfuf Ifa Yapılmasına Dayalı Yönetmeliğin 5.maddesi (o) bendinde; “Keyif tesislerinde özellik yeryüzü eden birimler; ameliyathane, anjiyo üniteleri, bati bakım, bulaşıcı hizmet merkezleri, doğumevi, bakir doğan, süt çocuğu, acılı ünitesi/merkezi, diyaliz, ivedi servis/poliklinik, mecbur psikiyatri servisleri, AMATEM, yavru izleme merkezleri, yalıtım odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği aktarım üniteleridir. Muazzez birimlerde çalışarak görev yapan personele tadımlık sunma fail birimler üzere öngörülen katsayılar üzerinden munzam ifa yapılır.” denilmektedir.

Izinli sendika yoluyla 2.Dolgun Sözleşmede akseptans edilerek yürürlüğe giren Dolgun Ittifak metninin 12. Maddesinde; “Esenlik Bakanlığı ve sınırlanmış kuruluşlarında görev fail ve çalışma saatleri dışında, ivedi servise bakım veren röntgen ve laboratuarlarda müteharrik personelden (kontratlı personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler tadımlık sunu fail birimler amacıyla öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.” denilmekte ve buna göre; bir tane Röntgen veya bir tane Laboratuarı bulunan ve benzeri zamanda Ivedi Servise hizmet veren birimler Poliklinik hizmeti dışında Evgin Servise Bakım verdiği süre büyüklüğünde kısmı olarak öngörülen katsayılar üzerinden katma ifa hesaplanır.

Bu durumda; Kenar ve Diş Sağlığı Hastaneleri’nde, ait yönetmelikte geçen özellik bildirme eden birimlerin bulunması yahut kısmi olarak bakım verilmesi durumunda, ilişik ifa riskli vahit katsayısından hesaplanır. Ancak, Munsap ve Diş Sağlığı Hastanelerinde; Ameliyathane, Yataklı Vagon Servis, Evgin Servis birimleri bulunurken, Kavşak ve Diş Sağlığı Merkezlerinde bu birimler bulunmayabilir, Nöbetçi Kliniği şeklinde bakım verebilir. Bu nedenle Dudak ve Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar riskli ünite katsayısından yararlanamazken, Gaga ve Diş Sağlığı Hastanelerinde çalışanlar ilişik yönetmelikte tamlanan birimlerde umum veya kısmi sürelerde çalışması durumunda riskli birim katsayısından yararlanması gerektiği düşünülmektedir.

Share: