Doçentlik Yönetmeliğinde 7 yetişkin farklılık

Doçentlik Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak, doçentlik başvurularının Sülale, Mayıs ve Ilkgüz aylarında alınmasına değişmeyen verildi.

Bilindiği amacıyla, 17 Nisan 2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Gâh Kanunlarda Başkalık Yapılmasına Dayalı Kanunun 2 nci fıkrası ile 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile doçentlik başvurularının aynı yılda ikiden fazla alınmasına imkan verilmişti.

Bu kapsamda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı vasıtasıyla hazırlanarak Yükseköğretim Genel Kurulunun onayıyla yapılan talimatname değişiklikleri, 12 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; doçentlik başvuruları yılda üç kat başlamak için “SÜLALE“, “MAYIS” ve “EYLÜL” ayının yirminci günü başlayıp, yer geç ilgilendiren ayın son çalışma günü say saati bitimine kadar yapılabilecek. Ancak, yönetmeliğin yürürlük maddesine eklenen hâkimiyet ile bu aranjman 01 Familya 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Dolayısıyla, 2020 yılı Mart dönemi başvurularının pandemi sebebiyle ertelenmesinden çevre bir numara devir doçentlik başvuruları 15 Haziran-30 Haziran 2020 tarihleri ortada, ikinci çağ doçentlik başvuruları ise 15 Ilk Teşrin-30 Teşrinievvel 2020 tarihleri beyninde yapılacaktır.

Ayrıksı taraftan, yönetmelikte yapılan benzeri mızıka mehabetli düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır:

– Öğrenim belgesi, acele ve ecnebi açacak belgesi sakat/hatalı olan adayların doçentlik başvurusu ÜAK yoluyla direkt bozma edilebilecektir. Bu durumda olan adaylar, bir sonraki gün baştan başvurabilecektir.

– Doçentlik unvanı alıp, yeniden eksantrik tıpkısı alanda doçentlik unvanı almak aracılığıyla başvuran adaylar, henüz önceden aldığı unvana ana olan akademik çalışmaları eskimemiş müracaatlarında puanlayamayacaklardır.

– 7243 dar Kanunda yapılan düzenleme ile tınlamalı yerine, ÜAK marifetiyle ayrımsız adayın jürisinde görevlendirilen öğretim üyelerin jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri tümce üzerinden erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci zaman ilgililere bildiri edilmiş sayılacak.

– Doçentlik değerlendirilmesi ile ilişkin kendisine ise, jüride görevlendirilen tedrisat üyelerinin adaylar için öncelikle bilimsel araştırma ve yapıt etiği üzerine kıymetlendirme yapmaları hâkimiyet altına alınmıştır. Bu noktada, adayların töre bilimi ihlali durumları hakkındaki incelemeler ait Ilmî Araştırma ve Işaret Etiği Komisyonu tarafından, minimal doçentlik kriterlerini taşımadığına yönündeki raporlar ise Doçentlik Komisyonunca incelenecektir.

– Doçentlik başvurusunda bulunup akim olan adaya ait değerlendirmeye ana raporlar, kullanılmamış başvuruda hakem heyeti üyelerinin isimleri gizlenmek aracılığıyla doçentlik istimara yargıcılar kurulu üyelerinin erişimine açılmasına imkan verilmiştir.

– Adaylar için etik bilimi ihlali tespiti fail hakem heyeti üyelerinin bildirimi konusunda ilişik vukuf ilmî araştırı ve yapıt etiği komisyonu vasıtasıyla yapılan tetkik sonucunda aykırılık iddiasının doğru olmadığının tayin edilmesi halinde ihtilaf iddiasında kâin yargıcılar kurulu üyesinin görevi sonlandırılmasına değişmeyen verilmiştir. Hele, keyfi alınan/ alınabilecek kararları yargıcılar kurulu üyeleri nezdinde caydırmaya müteveccih cesim bire bir aranjman olarak değerlendirilmektedir.

– Töre Bilimi ihlali veya kandırıcı beyanda bulunduğu belirleme edilen adayların başvuruları fesih edilerek, müracaat dönemi temel uyarlanmak kanalıyla yer erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecekleri belirtilmiştir.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Share: