Doçentlik müracaat kriterleri değişti

Doçentlik Imtihan Yönetmeliğinin 4. maddesinde, Doçentlik unvanının iktisabı üzere aranan özgün bilimsel çalışmalara ilgili minimum ölçütler, Üniversitelerarası Asamble aracılığıyla belirleneceği hükme bağlanmıştır. ÜAK bu konuya dayalı yıpranmamış belirlemesini yapmış ve hem anne alanlarda değişikliğe gitmiş hem da kriterleri değiştirmiştir. YÖK’ün sayfasında meydan düzlük açıklamaya bakarak, kullanılmamış esas alanlar Teşrinievvel 2011 tarihinden itibaren, yıpranmamış kriterler ise Nisan 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Kullanılmamış alanlar ve yeni kriterler amacıyla başlığa tıklayınız.

ÜAK AÇIKLAMASI

Kullanılmamış temel alanların Teşrinievvel 2011 tarihinden itibaren, eskimemiş kriterlerin ise April 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine değişmeyen verildi.

2012 Nisan Döneminden itibaren (karışma) Mesleksel Ustalık Yetişek Esas Alanını kaldırılarak bu alandan doçentlik sınavına müracaat etmek talip adayların ŞU listede önerilen alanlardan başvurabileceklerine karar verildi.

Tabela 1. Yetişek Bilimleri ve Sarıklı Yetiştirme Esas Alanı

Tabela 2. Malumat Bilimleri ve Hesap Temel Alanı

Safiha 3. Dil Bilimi Esas Alanı

Tablo 4. Güzel Sanatlar Esas Alanı

Safiha 5. Ahbaplık Temel Alanı

Tablo 6. İlahiyat Ana Alanı

Resim 8. Mimari, Planlama, Tasarım Asıl Alanı

Levha 9. Mühendislik Ana Alanı

Tablo 10. Esenlik Bilimleri Anne Alanı

Resim 11. Içtimai, Beşeri ve İdari Ulum Asıl Alanı

KAPAT X

Tablo 12. Ekincilik ve Orman ve Akarsu Ürünleri Temel Alanı

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin tam metni:

Referans Zamanı ve Şartları, Jürilerin Oluşturulması ve Doçentlik Sınavı
Müracaat zamanı ve şartları
ÖZELLIK 4 ? (1) Doçentlik başvurusu, Nisan yahut Ilk Teşrin ayları süresince, Üniversitelerarası Kurulun belirleyeceği benzeri tarihe büyüklüğünde yapılır. Üniversitelerarası Kurulca tıpkısı ruz belirlenmemesi halinde, başvurular, April veya Ekim ayının onbeşinci günü başlayıp, bildirme geç ait ayın son iş günü mesai saati bitimine büyüklüğünde devam bedel.
(2) Doçentlik başvurusu amacıyla;
a) Tıpkısı anabilim yahut marifet dalında Türkiye’da doktora, sanatta iktidar yahut tıpta eksperlik yapılmış evet bile sınırlı dışında işlenmiş olan doktora, sanatta kifayet yahut tıpta eksperlik öğreniminin ilgisine bakarak Üniversitelerarası Asamble veya Afiyet Bakanlığı aracılığıyla bir anabilim veya haber dalı ile ilişkilendirilerek denkliğinin akseptans edilmiş olması,
b) Merkezi yabancı çevirgeç sınavında kudretli olunması,
c) Doktora, tıpta eksperlik yahut sanatta yeterlik unvanı kazanma edildikten sonra, doçentlik başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel kitap ve çalışmaların işlenmiş olması,
şarttır.
(3) Doçentlik unvanının iktisabı için aranan ibdai ilmî çalışmalara ilişik minimal ölçütler, Üniversitelerarası Kurul eliyle, beher alan ayn önünde bulundurulmak aracılığıyla belirlenir ve gelişigüzel sene Aile ayında güncellenmiş olarak Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinde yayımlanır. Bu ölçütler, yer erken yayımı tarihini izleyen ikinci dönemde yapılacak olan doçentlik başvurularında dikkate alınır.
(4) Doçentlik başvurusunda bulunabilmek için adayın, Türkiye’üstelik yükseköğretim kurumlarında dört almanak lisans programında yabancı çevirici yerine öğretilen, zat alanında akademik bakımdan ilerlemesini sağlayan ve arsıulusal geçerliliği bulunan dillerden birini bildiğini, ÖSYM vasıtasıyla yapılan merkezi yabancı vasıta düzem tespit sınavından yer birkaç altmışbeş nokta alarak, belgelemesi gerekir. Anabilim yahut veri dalı belli tıpkısı dille ait olanlar, bu sınavı eksantrik tıpkısı yabancı dilde vermekle yükümlüdürler.
(5) Arsıulusal düzeyde yapılan ecnebi çevirici düzem tayin sınavlarındaki sükse notunun doçentlik başvurusu amacıyla aranan merkezi yabancı

Share: