Diyanet, fahrileri yeniden amelî yaptı ve 1000 sözleşmeli pozisyona KPSS olmaksızın atama yapacak

Din İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda çıkarılan yasalı düzenleme ile gönüllü kendisine çalışan sözleşmeli personele kol vermişti. 17 Ilkgüz 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme 2. öğün fahri olanlara eylemli olma ayrıcalığı verildi. Belediyede çalışan sözleşmeli personele kol verilmemesinin gerekçesi “sınavla alınmamak” adına belirtilirken, yapılan bu düzenleme on paralık makul değildir. Ayrıca 1000 adet kontratlı pozisyona KPSS puanı olmaksızın doğrudan namına Diyanetin yapacağı mesleki uygulamalı sınavla sözleşmeli imam dil cambazı ve Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır.

1000 NÜSHA SÖZLEŞMELİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALINACAK

İlgili hükümranlık şu şekildedir:

“MADDE 13 ? 633 sayılı Kanuna aşağıdaki eğreti maddeler eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 16 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ayrımsız sene içre 657 mahdut Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına bakarak imam-dil cambazı ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlı 1000 adete büyüklüğünde vizeli kontratlı personel pozisyonlarında istihdam edilecekler, takkadak mesleksel kılgılı sınavla belirlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilgilendiren usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir”

AÇIKLAMA

1- 17 Ilkgüz 2012 tarihine büyüklüğünde, 1000 sayı kontratlı mortocu-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır. KPSS şartı konulmamıştır. Takkadak mesleki kılgısal sınav yapılacaktır.

2- Mesleki kılgısal sınavın detayları yönetmelikle belirlenecektir.

FAHİRELERE KADRO

İlgili hüküm şu şekildedir:

“GEÇİCİ MADDE 17 ? Başkanlığa sınırlanmış Kur’an kurslarında vilayet yahut kaza onayı ile eğitim bilimi talim dönemi ortamında fahri namına veya katma öğüt ücreti karşılığında görev eden ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç kamer süresince müracaat edenlerden;

a) Başkanlıkça mevdu yeterlik belgesine sahip olmak şartıyla, toplam beş sene ve daha fazla hizmeti bulunanlar ile 1/1/2005 tarihinden itibaren mecmu tıpkısı sene ve elan çok hizmeti bulunanlar aracısız,

b) 1/1/2005 tarihinden itibaren hep bire bir sene ve daha aşkın hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleksel liyakat sınavına katılarak liyakatli olmaları halinde,

Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanabilirler. Bunlar, Başkanlıkça car edilen yerlere yerleştirilir. Bakım sürelerinin hesabında müracaat süresinin sonuç günü esas alınır.

KAPAT X

Bu bap kapsamında nasıp yapılacak kadrolar, apayrı ayrımsız el işi lüzum kalmaksızın atama işleminin yapıldığı sıra bakımından kurma edilerek 190 az Kanun Hükmünde Kararnameye dolaşık (I) sayılı cetvelin Başkanlığa ilgili bölümüne ekleme sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek vasıtasıyla atamanın yapıldığı tarihten itibaren tıpkı ay içinde Maliye Bakanlığı ve Izzet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişik usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir”

AÇIKLAMA

1- Kült İşleri Başkanlığına kapalı Kur’an Kurslarında çalışmış kalkmak gerekmektedir.

2- Valilik yahut kaza onayı ile gönüllü olarak yahut ekleme öğüt ücreti ile çalışmış olmak gerekmektedir.

3- 17 Ilkgüz’den itibaren 3 kamer zarfında müracaat beğenmek gerekmektedir.

4- Yeterlik belgesi olanlardan toplanmış 5 sene hizmeti olanlar yahut 1/1/2005 tarihinden itibaren bütün benzeri sene ve daha aşkın hizmeti bulunanlar direkt işyar kadrosuna atanacak. 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam aynı yıl ve elan çok hizmeti bulunmakla gelişigüzel iktidar belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleksel iktidar sınavına katılarak liyakatli olmaları halinde kadroya atanacaktır.

Share: